Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Polwax chce jak najbardziej optymalnie wykorzystać potencjał swoich laboratoriów

11.09.2020

Spółka Polwax poszukuje nowych kierunków rozwoju dla swoich zakładowych laboratoriów. W tej chwili nie tylko prowadzą one własne badania, lecz także kontrolują jakość paliw dwóch znanych koncernów paliwowych oraz badają jakość środków smarnych.

– Od kilku lat wiadomo, że rozwój technologiczny w przemyśle chemicznym i petrochemicznym wymaga coraz bardziej zaawansowanych i specjalistycznych badań analitycznych. Mogą im sprostać jedynie nowoczesne i systematycznie rozbudowywane laboratoria. Co więcej ciężar odpowiedzialności laboratorium za jakość wyrobu finalnego cały czas wzrasta. Laboratorium jako element składowy całego cyklu produkcyjnego, tzn. od przyjęcia surowca, poprzez analizy międzyoperacyjne aż do analizy końcowej zapisanej w certyfikacie jakości jest gwarantem  dla naszego klienta co do zgodności parametrów jakościowych oraz użytkowych z założeniami technologicznymi Polwax i oczekiwaniami odbiorców. Niebagatelne znaczenie laboratorium należy podkreślić także w działaniach rozwojowych, modernizacyjnych oraz na etapie wdrażania nowych technologii i produktów. Potencjał naszego laboratorium umożliwia przeprowadzanie badań nie tylko w grupie produktów stanowiących nasze obecne portfolio, ale wykracza znacząco poza ten obszar, co umożliwia nam kierowanie prac rozwojowych w zupełnie nowe obszary produktowe – podkreśla Piotr Jodłowski, dyrektor operacyjny spółki Polwax.

Kiedy kilka lat temu Polwax podejmował decyzję o zakupieniu oddziałów Lotos Lab w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach, trwały przygotowania do budowy nowoczesnej instalacji odolejania. Wtedy była to zrozumiała i potrzebna inwestycja, która miała z jednej strony uniezależnić, a z drugiej ograniczyć koszty badań zlecanych na zewnątrz. Dziś jednak diametralnie zmieniły się okoliczności – projekt Future nie jest kontynuowany. Dlatego spółka ponownie zdefiniowała potrzeby analityczno-badawcze. W efekcie postanowiła znaleźć partnera, który albo będzie rozwijał razem z nią usługi laboratoryjne, albo przejmie je od Polwaxu całkowicie.

W przemyśle parafinowym, podobnie zresztą jak w całej branży chemicznej, ze względu na różne dodatki stosowane w procesie produkcji wykonuje się dziesiątki badań laboratoryjnych i półtechnicznych. O wysokiej jakości usług oferowanych przez laboratorium zakładowe Polwax świadczy certyfikat PCA. Obecnie w laboratoriach w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach pod wspólnym nr certyfikatu AB 391 znajdują się 83 metody akredytowane. Poza badaniami dla firm związanych z przetwórstwem parafin prowadzone są analizy zaklasyfikowane do 12 grup oznaczeń: benzyny silnikowe, oleje napędowe, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), gaz skroplony (LPG), oleje smarowe, silnikowe i hydrauliczne, oleje opałowe i przepracowane, oleje rzepakowe, asfalty, smary, woski naftowe i parafiny, wody i ścieki.

Laboratorium jest wyposażone w chromatografy gazowe z detektorami FID i detektorem masowym, specjalne próbopobieralniki do LPG i specjalistyczne samochody przystosowane do przewożenia pobranych próbek paliw.

– Wyjście na zewnątrz jest tylko częścią naszej działalności, która w dalszym ciągu skupia się przede wszystkim na zabezpieczeniu własnej produkcji. Produkcji, która wymaga permanentnego monitoringu wykorzystywanych przez nas surowców oraz jakości produktu na każdym etapie jego wytwarzania. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy dziś jedną z nowocześniejszych w Europie jednostek prowadzących kompleksowe badania jakościowe produktów parafinowych. Dla parafin wdrożono metodyki oznaczania pierwiastków po mineralizacji, oceny właściwości termodynamicznych oraz powszechnie znaną i respektowaną niemiecką normę RAL-GZ 041, która obejmuje ogólne wymagania jakościowe oraz metody badań świec i produktów podobnych - mówi Anna Król, kierownik laboratorium w Czechowicach-Dziedzicach.

Wyświetlono: 265

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej