Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego podkreśla wagę branżowych partnerstw

19.02.2020

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego chwali partnerstwa zawierane przez firmy z branży, których celem jest promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jak przyznają przedstawiciele PZPK, partnerskie porozumienia zawierane przez firmy kosmetyczne z innymi uczestnikami rynku pozwalają im na synergię wzajemnych atutów i możliwości. Partnerstwa zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym oraz w obszarze zrównoważonych opakowań pozwalają na wymianę wiedzy i doświadczeń niedostępnych w inny sposób dla danego uczestnika rynku. Ułatwiają realizację zrównoważonych celów i promują wzorcowe praktyki w bran¬ży kosmetycznej w tym obszarze. W ocenie Związku, współpraca z innymi uczestnikami łańcucha wartości umożliwia optymalizację procesów, lepsze wykorzystanie zasobów i pozwala zmniejszać ilość oraz wpływ od¬padów na środowisko. Partnerstwa pełnią ponadto rolę inkubatora dla dalszych pomysłów. Doświadczenia pokazują, że projekty w zakresie budowania partnerstw przynoszą korzyści, których indywidualnie przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie osiągnąć.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego podaje przykłady licznych partnerstw, do których należą organizacje z branży kosmetycznej, budując w ten sposób obraz tego przemysłu, jako sektora zaangażowanego w proces transformacji gospodarki w kierunku modelu o obiegu zamkniętym.

Circular Plastics Alliance 
Circular Plastics Alliance zrzesza podmioty publiczne i prywatne działające w szeroko rozumianym sektorze tworzyw sztucznych i ma na celu promowanie dobrowolnych działań i zobowiązań w zakresie pozyskiwania tworzyw z recyklingu. Stowarzyszenie odpowiada na wezwanie Komisji Europejskiej zawarte w Europejskiej Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych. Jej głównym punktem jest zapewnienie, że w 2025 roku co najmniej 10 mln ton tworzyw sztucznych z recyklingu zostanie wykorzystane do produkcji nowych wyrobów. Deklaracja została podpisana przez najważniejsze, europejskie organizacje w całym łańcuchu wartości opakowań, w tym Stowarzyszenie Cosmetics Europe, którego członkiem jest Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

SPICE − The Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics 
Wspólna inicjatywa grupy L’Oréal i firmy konsultingowej Quantis w zakresie zrównoważonego rozwoju, której celem jest opracowanie rozwiązań dla zrównoważonych opakowań. SPICE zrzesza kilkanaście firm i organizacji z branży kosmetycznej, które wypracowują i publikują dane, metody i rozwiązania, aby wspierać rozwój zrównoważonych, ekologicznych opakowań.

Trzema głównymi obszarami prac tej organizacji jest opracowanie wytycznych i polityk w zakresie zrównoważonych opakowań dla branży kosmetycznej; wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o obiektywne kryteria eco-design; rozwój komunikacji z konsumentami i zapewnienie większej przejrzystości informacji w zakresie wpływu produktów na środowisko. 

New Plastics Economy 
New Plastics Economy to inicjatywa Fundacji Ellen MacArthur, która promuje stworze¬nie systemu zarządzania tworzywami sztucznymi zgodnego z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Była to pierwsza globalna inicjatywa realizująca cele Europejskiej Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych. Sygnatariusze mają przemyśleć i przeprojektować przyszłość tworzyw sztucznych, począwszy od opakowań.

Inicjatywa skupia ponad 400 interesariuszy. Prowadzona jest przez Fundację Ellen MacArthur we współpracy z szeroką grupą wiodących firm, miast, filantropów, rządów, naukowców, studentów, organizacji pozarządowych i obywateli.

Bioplastic Feedstock Alliance 
Program ma na celu wsparcie odpowiedzialnego stosowania surowców uzyskiwanych z odnawialnych źródeł w produkcji tworzyw sztucznych. Biorą w nim udział przedstawiciele świata nauki, liderzy organizacji pozarządowych oraz partnerzy z przemysłów produktów konsumenckich (w tym przemysłu kosmetycznego). Razem mają pomóc w odpowiedzialnym doborze surowców wykorzystywanych w produkcji biotworzyw oraz zachęcić do bardziej zrównoważonego przepływu materiałów w łańcuch dostaw.

Alliance To End Plastics Waste 
Celem inicjatywy jest udział w wyeliminowaniu odpadów tworzyw sztucznych ze środowiska. Organizacja ma za zadanie wypracować rozwiązania wspierające obieg zamknięty opakowań poprzez promocję ponownego użycia tworzyw, minimalizację ilości odpadów z nich powstających oraz prawidłowe ich zagospodarowanie. Działania obejmować będą następujące obszary: infrastruktura, innowacje, edukacja oraz usuwanie istniejących zanieczyszczeń z tworzyw. Członkowie inicjatywy (globalne firmy sektora tworzyw i produktów konsumenckich powiązane z branżą opakowań, w tym wybrani członkowie stowarzyszenia Cosmetics Europe) zadeklarowali wsparcie finansowe inicjatywy w wysokości 1,5 mld dolarów w ciągu pięciu najbliższych lat.

Koalicja 5 Frakcji 
Koalicja 5 frakcji jest inicjatywą powstałą w ramach „Kampanii 17 celów”. Koalicja 5 Frakcji przygotowała pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów na opakowania, informujący konsumenta jak postępować z odpadami. Jest on dostosowany do nowego prawa w zakresie segregacji odpadów na pięć frakcji.

Producenci opakowań i wyrobów w opakowaniach mogą umieszczać przygotowane przez Koalicję piktogramy na swoich opakowaniach, a samorządy i firmy na pojemnikach na odpady. Wszystkie podmioty zaangażowane w recykling, odzysk opakowań i edukację ekologiczną mogą włączyć się we wspólne projekty edukacyjne Koalicji, promujące oznakowanie i właściwą segregację odpadów.

Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych
Jedna z inicjatyw w ramach Kampanii 17 Celów. Pakt zawiązała grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i firmy związane z łańcuchem wartości opakowań – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i pozarządowe.

Sygnatariusze Paktu mają stworzyć Mapę Drogową z propozycjami rozwiązań w kierunku przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce, a następnie promować rozwiązania. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

Centrum Zrównoważonych Opakowań 
Centrum Zrównoważonych Opakowań skupia wiedzę i innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonych opakowań. To trzecia inicjatywa dotycząca opakowań w ramach Kampanii 17 Celów. Kluczowym celem Centrum jest zebranie w jednym miejscu wszystkich aktualnych i zweryfikowanych informacji dotyczących zrównoważonych opakowań – od ich rodzajów i sposobów recyklingu, po kwestie dotyczące nowych regulacji prawnych na poziomie krajowym i europejskim, już obowiązujących i planowanych. Tę wiedzę eksperci będą przekładać na biznesową praktykę i konkretne wskazówki dla przemysłu. Drugim celem działalności Centrum będzie praktyczne wsparcie firm w poszukiwaniach nowych, bardziej przyjaznych środowisku opakowań.

Działaj z imPETem 
Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na zagadnienie prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

Kampania „Działaj z imPETem!” zainicjowana jest przez wiodących producentów branży FMCG, wprowadzających na polski rynek wody i napoje w butelkach PET i jest realizowana przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań we współpracy m.in. z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce.

Wyświetlono: 699

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej