Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Polska nie wprowadza rozwiązań prawnych przeciwko branży tworzyw sztucznych

01.02.2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wskazuje, że w Polsce nie są podejmowane jakiekolwiek szczególne inicjatywy, które miałyby prowadzić do redukcji zużycia tworzyw sztucznych w naszym kraju oraz zachęcenia społeczeństwa do rezygnacji z produktów z tworzyw sztucznych.

W Polsce funkcjonuje rozszerzona odpowiedzialność producenta m.in. w odniesieniu do wprowadzających produkty w opakowaniach, w tym wykonanych z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorcy objęci rozszerzoną odpowiedzialnością producenta podlegają obowiązkom w zakresie osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. W 2017 r. wprowadzający produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych osiągnęli poziom recyklingu odpadów powstałych z tych opakowań równy 34,9% masy wprowadzonych opakowań przy wymaganym poziomie 23,5%.

Jednocześnie ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada obowiązki na wprowadzających opakowania w zakresie spełnienia przez nie tzw. wymagań zasadniczych, tj. m.in. zapewnienia, że opakowania nie mogą zawierać szkodliwych substancji, w tym przekraczać określonej zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego. Ponadto opakowania muszą być projektowane w taki sposób, aby umożliwić ich ponowne użycie i recykling albo, jeżeli nie jest to możliwe, inną niż recykling formę odzysku.

- W odniesieniu do negatywnego wpływu na środowisko toreb na zakupy z tworzywa sztucznego informuję, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje opłata recyklingowa obejmująca torby o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów, z wyłączeniem toreb bardzo lekkich do pakowania żywności. Powyższy instrument finansowy powinien pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie zużycia tych toreb, niemniej jednak dane statystyczne w tym zakresie jeszcze nie są dostępne. Warto także wspomnieć o kończących się pracach na poziomie Unii Europejskiej nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Powyższy projekt zidentyfikował szczególnie szkodliwe dla środowiska rodzaje produktów z tworzyw sztucznych, m.in. patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, pojemniki, kubki i butelki na napoje, chusteczki nawilżane, balony, pojemniki na żywność i filtry wyrobów tytoniowych. Na produkty te zostaną nałożone odpowiednie regulacje zmierzające do znacznej redukcji wprowadzania ich na rynek. Wśród tych regulacji największy wpływ na redukcję będzie miał zakaz wprowadzania do obrotu wybranych produktów. Ponadto wprowadzony zostanie obowiązek ograniczenia zużycia części objętych regulacją produktów, a także uwzględnienia zawartości materiału pochodzącego z recyklingu w produktach: 25% w 2025 r. dla butelek PET oraz 30% w 2030 r. dla wszystkich butelek z tworzywa sztucznego oraz osiągnięcia selektywnego zbierania butelek po napojach z tworzywa sztucznego na poziomie 77% w roku 2025 oraz 90% w roku 2029 – poinformował Marcin Ociepa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Dodał on również, iż przewiduje się także zapewnienie trwałego przytwierdzenia zakrętek oraz pokrywek do butelek dla napojów w terminie do pięciu lat po wejściu w życie dyrektywy, wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla wybranych produktów, odpowiedniego oznakowania wybranych produktów. Prace nad projektem dyrektywy planowo mają zakończyć się w 2019 r. z terminem transpozycji wynoszącym co najmniej dwa lata.

Wyświetlono: 828

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej