Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zadowolona z rozwoju programu SPOT

16.02.2016

Minęło 15  lat od powstania Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT.

System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT został powołany w 2000 r. przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, z inicjatywy działającej przy Izbie Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego. Celem SPOT-u jest współpraca przedsiębiorstw i służb państwowych w celu ograniczenia skutków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych. Od kilku lat w ramach Systemu SPOT mogą działać nie tylko producenci, ale również przewoźnicy, dystrybutorzy oraz inne firmy, instytucje i organizacje mogące przyczynić się do sprawnej likwidacji awarii i ograniczenia jej skutków.

Przedsiębiorstwa zrzeszone w SPOT za pośrednictwem swych służb ratowniczych i ekspertów świadczą szybką i fachową pomoc przy wypadkach i/lub awariach z udziałem produktów chemicznych. SPOT wiąże się z zasadami programu Odpowiedzialność i Troska i jest świadectwem powagi, z jaką przemysł chemiczny traktuje swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska.

Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci ICE (Intervention in Chemical Transport Emergencies). – Wśród naszych europejskich parterów jesteśmy w czołówce i w bezpieczeństwie transportu podążamy za najwyższymi standardami. SPOT jest bezpośrednim dowodem na to, że odpowiedzialność za wyprodukowane materiały przez zakłady chemiczne nie kończy się na bramach tych zakładów - mówi Katarzyna Skrzypczyńska, która w PIPC koordynuje działania w ramach SPOT.

SPOT został doceniony przez państwowe służby zajmujące się bezpieczeństwem. W 2015 r. Komendant Główny PSP Wiesław Leśniakiewicz wręczył wyróżnienia twórcom Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotom współpracującym. Jedną z wyróżnionych organizacji – właśnie za SPOT – była Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

W 2000 r., kiedy powstawał system SPOT, do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, inicjatora Programu, wpłynęło dziewięć deklaracji od firm chcących wspólnie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu swoich produktów. Natomiast w 2015 r. do SPOT przystąpiło trzech nowych członków.

– Obserwowany przez lata wzrost liczby zainteresowanych Systemem SPOT to objaw zmiany podejścia do bezpieczeństwa w polskim przemyśle – ocenia Paweł Zawadzki, koordynator Programu „Bezpieczna Chemia”.

Wyświetlono: 932

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej