Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Polska Izba Przemysłu Chemicznego pozytywnie ocenia ideę liberalizacji rynku gazu

20.04.2016
Polska Izba Przemysłu Chemicznego pozytywnie ocenia ideę liberalizacji rynku gazu

Zmiany na rynku gazu mają duże znaczenie dla przemysłu chemicznego, stąd duże zainteresowanie tym tematem ze strony Polskiej Izby Przemysłu chemicznego.

W ocenie Pawła Kwietnia, reprezentującego PIPC, ostatnie lata to dla rynku gazu w Polsce okres dynamicznych zmian determinowanych wdrażaniem strategicznych rozwiązań legislacyjnych, regulacyjnych i organizacyjnych, które mają finalnie doprowadzić do zniesienia obowiązku administracyjnego zatwierdzania cen przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla odbiorców końcowych gazu w Polsce.

- Polska Izba Przemysłu Chemicznego ocenia ideę liberalizacji rynku gazu pozytywnie, widząc w niej drogę do wzrostu realnej konkurencji wśród dostawców, a tym samym do obniżenia cen surowca dla odbiorców. Proces uwalniania cen uważamy za nieuchronny, nie tylko ze względu na specyfikę polskiego rynku, ale również na realizowane w ostatnich latach działania mające na celu dywersyfikację dostaw surowca, czego przykładem m.in. budowa interkonektorów i uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu. Łącząc pozytywną ocenę idei liberalizacji, zwracamy jednak uwagę na konieczność przeprowadzenia procesu uwalniania cen z należytą starannością i bez zbędnego pośpiechu. Stoimy na stanowisku, że sposób i termin uwolnienia cen powinny być konsultowane z odbiorcami, zwłaszcza tymi największymi, zużywającymi ponad 25 mln m3 gazu rocznie – mówi w rozmowie z „Chemia i Biznes” Paweł Kwiecień z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Zdaniem PIPC, okres przejściowy w uwalnianiu cen powinien opierać się na konstrukcji taryfy maksymalnej. Taki mechanizm z jednej strony kreuje konkurencyjność wśród dostawców, z drugiej zabezpiecza odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen po ich uwolnieniu. Aby zastosowanie taryfy maksymalnej było możliwie i efektywne, właściwym działaniem ze strony Prezesa URE powinna być – w ocenie Izby - zmiana polityki regulacyjnej, zwiększająca maksymalną dopuszczalną marżę dla dostawców gazu zatwierdzaną w taryfach maksymalnych. To działanie zwiększyłoby konkurencyjność ofert dla odbiorców przemysłowych.

- Mając na uwadze aktualny stan rozwoju rynku gazu w Polsce oraz funkcjonujące historyczne ograniczenia kontraktowe największych odbiorców przemysłowych gazu, zwracamy również uwagę na konieczność przeprowadzenie konsultacji ze wszystkimi uczestnikami rynku gazu. Konsultacje powinny dotyczyć sposobu i harmonogramu uwalniania cen. Istotną sprawą jest też zakończenie procesu eliminacji z historycznych kontraktów długoterminowych PGNIG klauzul ograniczających swobodę w kontraktowaniu gazu przez odbiorców przemysłowych – takie rozwiązanie uniemożliwia swobodny wybór dostawcy po uwolnieniu cen – komentuje Paweł Kwiecień z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Wyświetlono: 1226

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej