Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Polska firma wspiera rozwój spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich

05.09.2018

Spółka Prevac, specjalizująca się w produkcji analitycznych i depozycyjnych aparatur naukowo – badawczych, służących głównie do tworzenia nowych materiałów i nowych technologii, jest w trakcie prac nad stworzeniem spektrometru fotoelektronów do pracy w środowiskowych warunkach ciśnienia i temperatury, m.in. w przemyśle chemicznym.

Jak tłumaczą władze spółki z Górnego Śląska, jedną z najważniejszych i bardzo prężnie rozwijających się dziedzin jest fizyko-chemia i inżynieria materiałowa w skali nanometrycznej. Różnorodność zaawansowanych technik badawczych, a jest nią także spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich, pozwala na odkrywanie nowych materiałów czy obserwacji zjawisk. W ostatnich latach można zaobserwować zintensyfikowane dążenia do opracowania technik, służących badaniu procesów chemicznych, zachodzących w czasie rzeczywistym. W szczególności trwają prace nad stworzeniem środowiskowej aparatury pomiarowej, gdzie spektrometr będzie mógł obserwować procesy katalityczne w kontrolowanym warunkach.

W konsekwencji tego, przedmiotem projektu realizowanego przez Prevac jest zbudowanie zaawansowanego i zautomatyzowanego spektrometru fotoelektronów do pracy w środowiskowych warunkach ciśnienia i temperatury. Innowacyjność tego produktu polega na zastosowaniu nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, kompaktowej budowy, możliwości automatyzacji samego spektrometru oraz prowadzeniu badań środowiskowych z jego użyciem. Aparatura zostanie wyposażona w jedno, spójne oprogramowanie. Kolejnym atutem będzie możliwość integrowania pracy analizatora z innymi instrumentami, takimi jak lampa rentgenowska oraz możliwość prowadzenia i monitorowania badań z dowolnego miejsca poprzez łącze internetowe.

Stworzony w ramach projektu spektrometr, dzięki odpowiedniej budowie, będzie sprzężony z innymi technikami badawczymi.

Wyświetlono: 1978

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej