Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Poliwinylopirolidon chętnie stosowany w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

04.07.2019
Autor: Anna Jarosik

Wzrost zapotrzebowania na środki ułatwiające rozpuszczanie i środki stabilizujące w aplikacjach kosmetycznych jest przyczyną globalnego wzrostu na rynku poliwinylopirolidonu (PVP).

Globalny rynek poliwinylopirolidonu (PVP) rośnie w tempie 13,1% i w 2027 r. osiągnąć ma wartość 7 mld dolarów. Branża farmaceutyczna posiada najbardziej znaczący udział w tym rynku, głównie ze względu na wzrost zapotrzebowania na tabletki i płynne maści, w których poliwinylopirolidon jest szeroko stosowany w formułowaniu.

PVP o wysokiej masie cząsteczkowej jest najbardziej popularnym typem przywoływanego tworzywa, z udziałem 32,9% wartości przychodów ze sprzedaży PVP. Wysoka cena związana z dużą masą cząsteczkową czyni go wiodącym gatunkiem na rynku poliwinylopirolidonu. Jednak pod względem wolumenowym to PVP niskocząsteczkowy jest chętniej stosowany. Ta klasa PVP jest uważana za skuteczniejsza od PVP o wysokiej masie cząsteczkowej w branży farmaceutycznej i jako środek dyspergujący do sadzy i ośrodków wodnych.

Największe zużycie PVP przypada na Amerykę Północną (37,3%) i Europę (24%). Najszybszy przyrost w kontekście wykorzystania sektor notuje jednak w Azji, gdzie rośnie w tempie 13% rocznie ze względu na zwiększające się stale wykorzystanie powłok, farb drukarskich i produktów farmaceutycznych. Ameryka Północna i Europa są już dojrzałymi regionami światowego rynku poliwinylopirolidonu dzięki obecności dobrze rozwiniętego przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Poliwinylopirolidon, jest powszechnie znany jako PVP, poliwidon lub powidon. To rozpuszczalny w wodzie polimer wytworzony z monomeru N-winylopirolidonu w procesie polimeryzacji wolnorodnikowej w wodzie lub 2-propanolu. Polimery poliwinylopirolidonu są dostępne w kilku klasach lepkości i w szerokim zakresie, jeśli chodzi o masy cząsteczkowe, od niskiej do wysokiej. Różnorodność rozpuszczalności PVP w układach rozpuszczalników wodnych i organicznych w połączeniu z jego nietoksycznym charakterem to kluczowe właściwości, które zapewniają polimerom poliwinylopirolidonu doskonałą elastyczność. Poliwinylopirolidon ma wiele unikalnych cech, dzięki czemu jest on stosowany w wielu różnych zastosowaniach, m.in. w rolnictwie, w produkcji klejów, membran, w branży elektronicznej i w procesie hartowania metali.

Wśród czynników napędzających globalny rynek poliwinylopirolidonu wymienia się m.in. zwiększone zapotrzebowanie w aplikacjach farmaceutycznych, kosmetycznych i rozpuszczalników. Okazuje się, że PVP jest szeroko stosowany w formułowaniu tabletek, zastrzyków i produktach dezynfekujących. Przykładowo kopowidon stosuje się w granulowaniu i jako suchy środek wiążący w tabletkach i kapsułkach. Jest stosowany jako środek błonotwórczy.

Wyższość polimeru poliwinylopirolidonu jest coraz bardziej rozpoznawana w badaniach farmaceutycznych i badaniach rozwojowych. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na substancje pomocnicze będzie rosło w szybkim tempie w najbliższej przyszłości. Jak wspomniano wyroby poliwinylopirolidonowe o niskiej masie cząsteczkowej są szczególnie skuteczne jako środki dyspergujące dla sadzy i ciał stałych o małej gęstości, w środowisku wodnym. Wzrost zapotrzebowania na sadzę w przemyśle końcowym bezpośrednio zwiększa zapotrzebowanie na poliwinylopirolidon.

Dodatkowo PVP jest szeroko stosowany w produktach do pielęgnacji włosów, pielęgnacji skóry, pielęgnacji jamy ustnej i produktach perfumeryjnych. Jako dobry środek powierzchniowo czynny dodanie PVP do szamponu może stabilizować pianę. Poliwinylopirolidon stosuje się jako środek nawilżający w filtrze przeciwsłonecznym. Chroni również skórę przed światłem słonecznym. Przewiduje się, że szerokie spektrum zastosowań poliwinylopirolidonu w przemyśle kosmetycznym.

Jednym z ostatnich zastosowań dla PVP jest branża spożywcza. Poliwinylopirolidon można stosować jako środek klarujący przy poziomie resztkowym nie przekraczającym 10 ppm w produkcji piwa i 60 ppm w produkcji wina.

Kluczowymi graczami działającymi na globalnym rynku poliwinylopirolidonu są Ashland; BASF; Nippon Shokubai; Boai NKY Pharmaceuticals; JH Nanhang Life Sciences; Hangzhou Sunflower Technology Development; Star-Tech Specialty Products; Dongying City Huaan Chemical Industry; Glide Chem Private Limited oraz Nacalai Tesque. Szacuje się, że udział pierwszych trzech firm stanowił ponad 60% globalnego rynku PVP.

Wyświetlono: 557

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej