Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Poliuretany podstawą współczesnego budownictwa

07.03.2019
Autor: Maciej Kubanek, prezes i sekretarz generalny SIPUR
Poliuretany podstawą współczesnego budownictwa

Zastosowanie poliuretanu w przemyśle budowlanym jest bardzo szerokie. Pianki poliuretanowe to jedno z bardziej popularnych rozwiązań w tym segmencie. Rosnącą popularnością cieszą się też izolacje i kleje na bazie poliuretanu. Duże możliwości w doborze właściwości fizykochemicznych sprawiają, iż zapotrzebowanie w budownictwie na pianki PUR jest coraz większe.

Rynek – sytuacja obecna i perspektywy

Jeśli chodzi o to, czego obecnie potrzebuje polski rynek poliuretanowy, by dalej skutecznie się rozwijać, to cały czas jest potrzebna duża ilość pracy, wiedzy i doświadczenia w budowaniu i uświadamianiu rynku i to nie tylko w Polsce, ale także w krajach sąsiadujących. Jest oczywistym, że dalszy rozwój rynku poliuretanowego, podobnie jak każdej innej branży, uzależniony jest m.in. od sytuacji politycznej i ekonomicznej. Obecne, liczne zawirowania w kraju i na świecie oraz coraz powszechniejsze niepokoje nie sprzyjają ponadstandardowemu wzrostowi gospodarczemu, z którym jest powiązany znaczący rozwój rynku izolacji, w tym wyrobów PUR i PIR. Dodatkowym wymogiem jest stabilność przepisów wpływających bezpośrednio lub pośrednio na nasz rynek. W przypadku firm należących do Związku „SIPUR” dotyczy to przede wszystkim krajowych i europejskich przepisów budowlanych, norm i innych wymagań. Aktualna niepewność związana m.in. z ich przyszłym kształtem skutecznie spowalnia rozwój rynku, zmniejszając liczbę rozpoczynanych inwestycji.

Patrząc na największe wyzwania stojące przed branżą poliuretanową w Polsce, widzimy, że są one dość podobne do tych, z którymi mierzą się na co dzień nasi koledzy z innych krajów europejskich. Niemniej jest ich naprawdę sporo. Dotyczą one tak zróżnicowanych obszarów, jak zdrowie i środowisko naturalne, efektywność energetyczna, a także zrównoważone, a nawet pasywne budownictwo.

Wśród najbardziej niepokojących zjawisk wpływających na przyszłość sektora należałoby z pewnością wymienić europejską strategię dotyczącą tworzyw sztucznych. W dalszej kolejności są to powiązane ze sobą regulacje chemiczne, produktowe oraz dotyczące właściwego i bezpiecznego gospodarowania odpadami, które tworzą tzw. dyrektywę waste package oraz przepisy REACH, w tym także te odnoszące się do substancji niebezpiecznych. Inne wyzwania są związane ze zmianami europejskich dyrektyw: w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, efektywności energetycznej budynków EED i odnawialnych zasobów energii RED. Bardzo ważnym tematem jest oczywiście długoterminowa strategia Unii Europejskie dotycząca redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kierunek przyszłych zmian CPR (ang. Construction Product Regulation), a także środowiskowy ślad wyrobu PEF, gospodarka o obiegu zamkniętym to kolejne wyzwania mający silny wpływ na rynek poliuretanowy.

Polski rynek

Z punktu widzenia producentów i przetwórców izolacji poliuretanowych w Polsce sytuacja w branży jest satysfakcjonująca. Generalnie bowiem działający w naszym kraju dostawcy systemów poliuretanowych i poliizocyjanuranowych oraz wytwórcy końcowych wyrobów przeznaczonych do izolacji cieplnej są zadowoleni z obecnej sytuacji. Są też stosunkowo optymistyczni w kwestii perspektyw na najbliższe kilka lat. Jednym z powodów takich dobrych nastrojów jest duża różnorodność produktowa i systemowa. Warto w tym miejscu podkreślić, że poliuretan jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych tworzyw o niezmiernie szerokim, wręcz nieograniczonym, zakresie aplikacji.

Legislacja na plus i na minus

Wracając jeszcze do kwestii legislacyjnych, które najmocniej wpływają na branżę, to ich wpływ może być zarówno pozytywny, jak i negatywny.

Obecnie obserwujemy różne inicjatywy zmierzające do zmiany przepisów dotyczących kwestii przeciwpożarowych, które w praktyce uniemożliwiłyby stosowanie, w niektórych przynajmniej sytuacjach, poliuretanu, a także innych materiałów izolacyjnych. Przede wszystkim miałoby to dotyczyć wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych. Próby zmian dotyczą aplikacji, które nie były wskazywane jako przyczyna pożarów. Z tego względu wszystkie tego typu inicjatywy budzą nasz zdecydowany sprzeciw.

Nie obawiamy się natomiast konkurencji ze strony innych, alternatywnych technologii, oczywiście pod warunkiem, że nie będą one wspierane przez przepisy uniemożliwiające w praktyce projektantom, wykonawcom i końcowym użytkownikom korzystanie z istniejącej palety rozwiązań, tym bardziej z dostępnych materiałów budowalnych, zwłaszcza tych pozwalających znacząco zredukować grubość izolacji, bez pogarszania współczynnika przenikania ciepła danej przegrody. Niestety wspomniane działania wymierzone w izolacje z tworzyw sztucznych dotyczą także niektórych norm europejskich i krajowych.

Silny europejski, ale też krajowy trend wymagający projektowania i wznoszenia budynków o zwiększonej efektywności energetycznej generuje oczywiście większe zapotrzebowanie na wyroby izolacyjne, co naturalnie cieszy nas i całą branżę izolacyjną.

W Polsce mocnym impulsem powinna być także wprowadzona niedawno nowa ulga podatkowa, powiązana z termomodernizacją budynków. Wspomniana ulga zaczęła obowiązywać od roku 2019.

W ramach tej ulgi będzie można odliczyć od dochodu, przez okres trzech lat, nawet 53 tys. zł wydane przykładowo na ocieplenie ścian czy dachu.

Bardzo nas to cieszy, ponieważ dzięki niższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, w porównaniu z bardziej tradycyjnymi materiałami, poliuretan izoluje znacznie lepiej. To z kolei skutkuje coraz częstszym stosowaniem materiałów izolacyjnych na bazie poliuretanu, a w efekcie rosnącymi udziałami w rynku.

Wyświetlono: 1006

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej