Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

"Polimery Police" to inwestycja równa budowie nowych zakładów chemicznych

14.05.2019

Za trzy lata w Policach rozpocznie swoje działanie kompleks „Polimery Police”, czyli instalacja odwodornienia propanu (instalacja PDH); instalacja wytwarzania polipropylenu; system konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu; instalacje pomocnicze wraz z połączeniami międzyobiektowymi oraz terminal przeładunkowo-magazynowy obejmujący urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich. 

Docelowa planowana wydajność Instalacji PDH ma wynosić 400 tys. ton/8000 h propylenu o czystości 99,6% obj. (propylen klasy polimerowej), a Instalacji PP – 400 tys. ton/ 8000 h polipropylenu. 

- Realizacja tej strategicznej inwestycji to ważne wydarzenie zarówno dla grupy kapitałowej Grupa Azoty, jak i dla polskiego przemysłu chemicznego. Uruchomienie projektu „Polimery Police” będzie oznaczało istotną, strategiczną dywersyfikację naszego biznesu o perspektywiczny i silnie rozwijający się rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Przewidujemy, że udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ponad 30% skonsolidowanych przychodów całej grupy kapitałowej Grupa Azoty, wobec blisko 16% w 2018 roku. Wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową pozwoli na dywersyfikację przychodów i ograniczy zjawisko sezonowych wahań popytu. Inwestycja istotnie poprawi także pozycję Polski wśród europejskich producentów tworzyw sztucznych. Nasz kraj dołączy do czołowych producentów polipropylenu w Europie. Będzie największym producentem w regionie CEE z produkcją ok. 700 tys. ton. Projekt „Polimery Police” to także wzrost niezależności energetyczno-surowcowej kraju poprzez oddanie nowego terminalu paliw płynnych – powiedział Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Police i Grupy Azoty.

Całkowity szacowany budżet realizacji projektu wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne (wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń). Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania PDH, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia oraz na przekroczenie kosztów realizacji projektu, wynikające ze specyfiki finansowania projektu „Polimery Police” w formule project finance. 

Dogodna lokalizacja rozbudowanego kompleksu chemicznego w Policach jest korzystna pod kątem dostaw surowca, tj. propanu i etylenu drogą morską. W ten sposób zapewnia Grupie Azoty elastyczność przy realizacji dostaw z różnych stron geograficznych, jak i ułatwia sprzedaż produktów finalnych. Odbiorcy z Europy Środkowej zyskają istotnego partnera w dużo bliższej odległości niż dostawcy zlokalizowani głównie w Europie Zachodniej. Z drugiej strony, bliskość Morza Bałtyckiego, to szansa na dodatkową sprzedaż polipropylenu drogą morską do bliskiego grona odbiorców, z którymi dotychczas Grupa Azoty nie miała relacji.

Wyświetlono: 840

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej