Nowości - Tworzywa sztuczne ze świata

Polihydroksyalkanian (PHA) tworzywem dla opakowań gastronomicznych

18.09.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek polihydroksyalkanianu (PHA), tj. biodegradowalnych polimerów należących do grupy poliestrów alifatycznych, wart jest obecnie 57 mln dolarów i rośnie w tempie 11% rocznie. Metody produkcji to fermentacja cukru, fermentacja oleju roślinnego oraz otrzymywanie PHA z fermentacji metanowej.

Rosnące zapotrzebowanie na biotworzywa powinno sukcesywnie napędzać globalny rynek PHA. Ponadto zmiana przepisów oraz polityki związanej z wykorzystywaniem tworzyw sztucznych w wielu krajach zwiększyć ma zapotrzebowanie na różne produkty końcowe, zwłaszcza na opakowania (przede wszystkim jednorazowe), folie rolnicze oraz sztućce i słomki ulegające biodegradacji.

Polimery PHA o krótkim łańcuchu będą wiodącym typem tworzywa, zarówno pod względem wartości przychodów, jak i wolumenu. Zapotrzebowanie na polimery PHA o krótkich łańcuchach opiera się głównie na popularnych zastosowaniach, m.in. biomedycznych. Także zakaz stosowania tworzyw sztucznych w produkcji wyrobów jednorazowego użytku znacząco zwiększy wykorzystanie tworzyw biodegradowalnych w kolejnych latach.

Produkcja opakowań gastronomicznych będzie mieć dominujący udział pod względem wartości i wielkości stosowanie PHA.

To Europa jest największym rynkiem PHA i stan ten nie ulegnie zmianie w najbliższych latach.

Wśród kluczowych producentów znajdujemy takie firmy, jak Kaneka Corporation; Danimer Scientific; Shenzhen Ecomann Biotechnology; Bio-On; Newlight Technologies oraz TianAn Biological Materials.

Wyświetlono: 2343

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej