Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Police uruchamiają sprzedaż AdBlue

02.03.2010
Police uruchamiają sprzedaż AdBlue

Na przełomie lutego i marca br. Zakłady Chemiczne „Police” SA rozpoczną sprzedaż roztworu mocznika pod marką AdBlue, dotychczas dystrybuowanego pod nazwą Distarpol.
 

- Po uzyskaniu licencji na używanie znaku towarowego AdBlue znacznie poszerzymy nasze rynki zbytu. Wynika to z faktu, iż na europejskim rynku produkt ten znany jest powszechnie pod tą właśnie nazwą - mówi Bogusław Kokotowski, wiceprezes zarządu dyrektor handlowy Z Ch „Police” SA – Najwięksi gracze na rynku zobligowani są do sprzedaży tego produktu głównie pod nazwą AdBlue. Dotychczasowa nazwa używana przez „Police” ze względów handlowych musiała ulec zmianie, stąd nasze działania – uzupełnia Kokotowski.

Jeszcze w grudniu 2009 r. przeprowadzony został przez firmę certyfikująca VDA (Verband der Automobilindustrie) audyt, który zakończył się pozytywnym wynikiem. Na początku stycznia 2010 r. produkt z Polic został przebadany także przez niezależne laboratorium niemieckie na zlecenie VDA. Wyniki badań potwierdzone certyfikatem dowodzą, że produkt spełnienia najwyższe wymagania jakości. Otwiera to drogę do uzyskania licencji na posługiwanie się marką AdBlue.
Budowę instalacji do produkcji 32,5% roztworu mocznika, sprzedawanego pod handlową nazwą DISTARPOL®, znanego także jako AdBlue, „Police” rozpoczęły we wrześniu 2006 r. Zgodnie z wymogami unijnej normy Euro 4, nowe samochody ciężarowe (powyżej 3,5 tony) z silnikiem Diesla muszą być wyposażone w system redukcji tlenków azotu, w którym wykorzystywany jest właśnie Distarpol®. Zdolność produkcyjną instalacji DISTARPOL® zaprojektowano na 50 tys. ton rocznie. Produkt jest transportowany w cysternach samochodowych lub kolejowych na rynki bliskie geograficznie. „Police” będą też mogły zaoferować ok. 60 tys. ton mocznika krystalicznego (forma stała) - półproduktu do dalszego przetwarzania.

Wyświetlono: 1846

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej