Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos to szansa na uniknięcie pułapki

22.09.2020
Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos to szansa na uniknięcie pułapki

Jak tłumaczą władze PKN Orlen, połączenie z Grupa Lotos to odpowiedź na aktualne megatrendy w przemyśle rafineryjno – petrochemicznym i szansa na podniesienie poziomu konkurencyjności obydwu podmiotów.

Branża rafineryjna stoi przed szeregiem wyzwań kształtujących jej przyszłość. Na rynku obserwujemy wiele megatrendów, które już teraz zmieniają przyszłość energii i motoryzacji. O ile jeszcze niedawno w sektorze naftowym dominowało przekonanie, że do 2040 roku nie należy spodziewać się spadku globalnego popytu na ropę naftową i jej produkty, o tyle obecnie powszechne jest oczekiwanie, że popyt na te towary zacznie się kurczyć przed rokiem 2040.

W ocenie władz PKN Orlen, megatrendy zmieniające przyszłość sektora energii w okresie najbliższych 10 lat nie stanowią jeszcze realnego zagrożenia dla aktualnych modeli biznesowych w PKN Orlen czy Grupie Lotos. Istnieje jednak prawdopodobieństwo powstania dość ryzykownej pułapki, w którą może zapędzić krótkoterminowe myślenie: skoro zagrożeń nie widać, a biznes ma się dobrze, warto wzmocnić pozycję w tych obszarach, w których dzisiaj zarabiamy, inwestując w dojrzałe projekty innowacyjne. To jednak zasadniczo nie zmienia aktualnych modeli działalności i w dłuższej perspektywie nie ogranicza ryzyka zderzenia się z barierami kontynuacji.

- Szansę na budowanie nowych obszarów biznesu dają jedynie inwestycje w innowacje na wczesnym stadium zaawansowania technologicznego, a ze względu na długi okres dojrzewania takich projektów, inwestowanie trzeba rozpocząć już teraz. Połączenie sił obu polskich grup rafineryjnych pomoże minimalizować ryzyko inwestowania w takie rozwiązania. Grupa Lotos w ramach realizowanej strategii do roku 2022 angażuje się w innowacyjne projekty związane z rozwojem paliw alternatywnych. Jest to np. utworzenie Niebieskiego Szlaku pozwalającego na przejazd samochodem elektrycznym z Warszawy do Trójmiasta czy też prace związane z wykorzystaniem wodoru jako paliwa. Dostrzegając potencjał Grupy Lotos, PKN Orlen mógłby rozważyć utworzenie w Gdańsku centrum kompetencyjnego np. nowej mobilności dla połączonych spółek. Sprzyjają temu zarówno doświadczenie Grupy Lotos, jak również zaplecze naukowe dostępne w Gdańsku oraz otwartość Trójmiasta jako dużej metropolii na nowe trendy – przekonują przedstawiciele płockiego koncernu.

Wyświetlono: 267

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej