Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Po co Grupie Azoty Departament Korporacyjny Handlu Segmentu AGRO

22.04.2020

Ministerstwo Aktywów Państwowych tłumaczy na czym dokładnie polega działalność utworzonego w 2018 r. w Grupie Azoty Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu AGRO i w jaki sposób jednostka ta zarządza m.in. polityką handlową w odniesieniu do mocznika i melaminy.

Departament został zorganizowany w ramach struktury organizacyjnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe

Puławy, jako jednostka strukturalnie istniejąca w spółce, funkcjonalnie zaś działająca w imieniu i na rzecz wszystkich spółek Grupy Azoty. Siedziba Departamentu znajduje się w Puławach.

Utworzona jednostka służy procesom koordynacji i integracji obszaru sprzedaży produktów nawozowych Grupy Azoty oraz umożliwia wszystkim jej spółkom maksymalizację korzyści wynikających z centralizacji funkcji sprzedażowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu własnych interesów. Departament swoim zakresem obejmuje nie tylko produkty nawozowe, lecz również zarządza produktami chemicznymi, takimi jak amoniak, kwas azotowy czy mocznik.

W ocenie Ministerstwa Aktywów Państwowych, Departament powstał w okresie wyjątkowej zmienności otoczenia rynkowego, która w sposób zauważalny zachwiała stabilnością rynku nawozowego w latach 2017 i 2018. Warunki atmosferyczne przełożyły się wówczas na opóźnienie prac polowych, a następnie na obniżenie plonów zbóż. Utrzymujący się wysoki poziom importu nawozów od i przez producentów o niższej bazie kosztowej, prowadził do redukcji cen produktów uzyskiwanych przez Grupę Kapitałową Grupa Azoty. Z kolei rok 2019 był okresem wyraźnego odbicia oraz dynamicznego wzrostu przychodu i wyniku na sprzedaży nawozowej.

- Pomimo rekordowego roku, należy zaznaczyć występujący spadek zużycia nawozów azotowych w Polsce o 16%, co, dla zobrazowania skali, odpowiada wyeliminowaniu produkcji jednego z zakładów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zmieniają się również predyspozycje rolników. Zamiast nawozów saletrzanych preferowane są nawozy oparte na moczniku. Szczególnie istotne znaczenie wymagające podkreślenia przy ocenie zasadności i efektów reorganizacji sprzedaży wynika między innymi ze wzajemnych powiązań technologicznych w procesie produkcji, a następnie sprzedaży pomiędzy produktami nawozowymi a chemicznymi. Mocznik stanowi strategiczny wolumenowo artykuł w Grupie Azoty. Instalacje mocznika funkcjonują w trzech lokalizacjach, które łącznie produkują ok. 2 mln ton rocznie, w tym produkcja mocznika na cele techniczne w Puławach wynosi ok. 260 tys. ton. Uporządkowanie trybu bilansowania mocznika na potrzeby wewnętrzne spółek Grupy Kapitałowej wynika również z powiązań technologicznych i procesowych pomiędzy mocznikiem a melaminą, gdzie głównym surowcem w procesie wytwarzania melaminy jest mocznik. Ok. 98% melaminy jest sprzedawana poprzez własny kanał dystrybucji, pozostała cześć produktu lokowana jest na rynku przy współpracy z dystrybutorami/firmami handlowymi. Prawie cały wolumen sprzedaży jest lokowany w Europie, w tym w Polsce ok. 38%. Klienci „melaminowi” są zainteresowani kompleksowym dostarczaniem produktów. Wyraźnego zaznaczenia wymaga, iż mocznik stanowi dla tych podmiotów uzupełnienie ich zapotrzebowania. Ok. 79% klientów melaminy nabywa również mocznik na cele techniczne – tłumaczy Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Dynamika zmian makroekonomicznych, koniunkturalne cykle podażowo-popytowe oraz postępująca globalizacja powodują, że szczególnego znaczenia nabiera zdolność do wypracowania mechanizmów przeciwdziałających negatywnym trendom i niwelujących pojawiające się zagrożenia i ograniczenia. Skoordynowane działania Departamentu mają właśnie temu służyć.

Wyświetlono: 1822

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej