Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Plastyfikatory sprzedać i kupić

18.02.2019

Firma dystrybucyjna Prymus z siedzibą w Tychach wpierw zawarła znaczącą umowę na sprzedaż oferowanych przez siebie plastyfikatorów, a potem podpisała kolejną umowę na odbiór tego typu surowca.

Wpierw Prymus poinformował o umowie sprzedażowej z holenderską spółką Forbo Novilon, której przedmiotem ma być dostarczenie do Holandii plastyfikatora DOTP tereftalan bis (2-etyloheksylu), sprzedawanego pod nazwą handlową Oxoviflex. Umowa obejmuje rok 2019. Zgodnie z jej postanowieniami, Forbo zakupi od Prymusa w bieżącym roku 4-5 tys. ton plastyfikatorów Oxoviflex, a szacunkowa wartość tego kontraktu to 5 mln euro.

Następnie zaś Prymus podpisał umowę z Grupą Azoty ZAK, która jest producentem plastyfikatorów o nazwie Oxoviflex. Zgodnie z zapisami tej umowy, produkt nabywany przez spółkę z Tych wykorzystywany będzie do produkcji wykładzin, folii i pokryć podłogowych oraz tworzyw sztucznych. Umowa obejmuje cały 2019 r., a jej wartość to ok. 25 mln zł.

Po trzech kwartałach 2018 r. (to ostatnie dostępne dane) przychody ze sprzedaży spółki Prymus osiągnęły poziom 19,5 mln zł, co w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 r. stanowiło wzrost o 15%. Zysk netto po dziewięciu miesiącach ubiegłego roku wyniósł 1,311 mln zł i zwiększył się o prawie 23%.

Największy udział w sprzedaży spółki stanowi segment surowców chemicznych, głównie plastyfikatorów, mających zastosowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza jednego typu plastyfikatora – DOTP, który został wprowadzony do oferty przedsiębiorstwa w 2014 r. i od tego czasu wykazuje systematyczny wzrost udziału w sprzedaży. Na kolejnych miejscach w wielkości przychodów ze sprzedaży plasują się polichlorek winylu, polietyleny, a następnie dyspersje polioctanu winylu.

W świetle zaostrzenia przepisów w zakresie REACH i systematycznego wycofywania plastyfikatorów ftalanowych, ze względu na ich mutagenne działanie, intensyfikacja sprzedaży plastyfikatorów nieftalanowych postrzegana jest przez firmę Prymus jako jeden z najważniejszych kierunków jej dalszego rozwoju.

Wyświetlono: 610

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej