Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

PlasticsEurope: UE potrzebuje odpowiedniej infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami

29.05.2018
PlasticsEurope: UE potrzebuje odpowiedniej infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami

Europejski przemysł tworzyw sztucznych apeluje do Komisji Europejskiej o niestosowanie pospiesznych rozwiązań i o położenie nacisku na właściwe zagospodarowanie odpadów. Sprawa odnosi się do projektu dyrektywy ws. wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Organizacja PlasticsEurope poinformowała, iż wspiera główny cel przedstawionego przez KE projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady związany z ograniczeniem wpływu niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko, tj. zmniejszenie zaśmiecenia środowiska morskiego.

PlasticsEurope tłumaczy, iż zaśmiecenie środowiska morskiego to efekt działania wielu różnych czynników, z których najważniejszy jest brak odpowiedniej legislacji na poziomie krajowym, brak systemów zagospodarowania odpadów w niektórych częściach świata oraz niewłaściwe zachowania ludzi (śmiecenie). Walka z zaśmieceniem środowiska morskiego od dłuższego czasu stanowi dla branży tworzyw sztucznych priorytet. Przemysł przyjął na siebie zobowiązanie, aby przyczynić się do zaprzestania przedostawania się odpadów tworzyw sztucznych do środowiska. W tym celu prowadzone są konkretne akcje.

Teraz jednak, aby zmniejszyć zaśmiecenie środowiska morskiego PlasticsEurope wezwał do kilku aktywnych form działalności.
Przede wszystkim domaga się zapewnienia odpowiedniej infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami. Administracje lokalne muszą włączyć zagadnienie związane z zaśmieceniem środowiska morskiego w krajowe strategie zagospodarowania odpadów. Jednocześnie infrastruktura w zakresie zagospodarowania odpadów musi zostać ulepszona tak, aby można było zebrać wszystkie odpady tworzyw sztucznych i potem ponownie je wykorzystać jako surowiec. Należy unikać składowania odpadów tworzyw sztucznych.

Ponadto PlasticsEurope chce wspierania innowacji oraz świadomego i starannego projektowania wyrobów, a także prowadzenia kampanii edukacyjnych i zwiększających świadomość społeczeństwa, zmierzających do odpowiedzialnej konsumpcji i postrzegania odpadów jako cennego zasobu.

- Zdecydowanie apelujemy do Komisji Europejskiej, aby unikała rozwiązań na skróty. Zakazy stosowania produktów nie stanowią dobrego wyjścia i nie doprowadzą do zmian strukturalnych koniecznych do zbudowania podstaw zrównoważonej gospodarki racjonalnie wykorzystującej zasoby, ponieważ produkty z materiałów alternatywnych mogą mieć znacznie gorszy wpływ na środowisko – przekonują władze PlasticsEurope.
 

Wyświetlono: 824

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej