Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

PlasticsEurope: tworzywa nie do pieca

28.11.2017
PlasticsEurope: tworzywa nie do pieca

Fundacja PlasticsEurope Polska, wzorem lat wcześniejszych, realizuje kampanię eukacyjno - społeczną „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”. W ten sposób przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

Forma kampanii polega na tym, iż na monitorach w autobusach i tramwajach Krakowa, Łodzi oraz aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest krótki animowany spot, w prosty sposób ilustrujący hasło projektu. Jest to odpowiedź organizacji na fakt, iż problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od kilku lat jest coraz bardziej obecny w świadomości publicznej.

Europejskie statystyki wskazują, że Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości naszego terytorium za zanieczyszczenie powietrza odpowiada tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni. Duży udział ma tu naganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków takich praktyk jest w społeczeństwie bardzo niska.

- Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w piecach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału, ale w obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla spalania odpadów w przydomowych piecach i kotłowniach - każdy i tak płaci za odbiór odpadów. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) są nieporównywalne z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska – tłumaczą organizatorzy kampanii.

PlasticsEurope Polska przekonuje także, iż odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez recykling mechaniczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych wyrobów. W ten sposób, realizowana jest podstawowa zasada zrównoważonego rozwoju - racjonalne wykorzystanie zasobów.

W Polsce, mimo zmian w prawodawstwie zainicjowanych ponad pięć lat temu, nie widać zdecydowanych postępów w zagospodarowaniu odpadów. W ocenie ekspertów branży odpadowej ilość wytwarzanych odpadów jest dużo wyższa (o 1 do 3 mln ton) niż oficjalne dane, a za różnice tę odpowiada prawdopodobnie porzucanie odpadów w środowisku i spalanie w gospodarstwach domowych.

Według danych GUS, w 2016 r. selektywna zbiórka wszystkich odpadów komunalnych wzrosła tylko z ok. 23% do ok. 25%. To zdecydowanie za mało, by ponad dwukrotnie zwiększyć recykling, co jest wymagane przez polskie i europejskie prawo już za trzy – cztery lata. W odniesieniu do odpadów tworzyw raport GUS wskazuje stagnację w selektywnej zbiórce odpadów - zebrano tylko 304 tys. ton, tj. tyle samo co w roku 2015. Stanowi to mniej niż 20% wytworzonych odpadów tworzyw sztucznych. W dalszym ciągu podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w naszym kraju pozostaje niestety składowanie - na wysypiska ciągle trafia blisko połowa tych odpadów. Pozostała ilość poddawana jest recyklingowi oraz odzyskowi energii w przemysłowych instalacjach, spełniających wyśrubowane normy sprawności energetycznej i emisji do środowiska.

Wyświetlono: 429

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej