Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

PlasticsEurope rozwija program Operation Clean Sweep

26.03.2019
PlasticsEurope rozwija program Operation Clean Sweep

PlasticsEurope opublikował raport Operation Clean Sweep(r) 2018. Program Operation Clean Sweep (OCS) jest jednym z kluczowych elementów dobrowolnego zobowiązania branży tworzyw sztucznych o nazwie „Plastics 2030 Voluntary Commitment”. W ten sposób PlasticsEurope udokumentował rozwój programu w Europie i wskazał dalsze możliwe działania mające na celu zapobieganie stratom granulatu tworzyw.

Liczba sygnatariuszy programu OCS w Europie w 2018 r. podwoiła się i obecnie składa się na nią ponad 500 przedsiębiorstw, mających do czynienia z granulatami tworzyw sztucznych. Firmy uczestniczące w programie OCS odpowiadają za ponad 98% całkowitej produkcji tworzyw w Europie.

PlasticsEurope w raporcie udostępnił wyniki ankiety dotyczącej realizacji OCS, wg opracowanego przez siebie kwestionariusza, stanowiącego przejrzysty i zharmonizowany system monitorowania i oceny postępów w implementacji OCS. Ponadto, podkreślając zwiększone zaangażowanie we współpracę z całym łańcuchem wartości, PlasticsEurope poinformował, że w roku 2018 do programu dołączyła firma PD Port i jej port w Teesside w Wielkiej Brytanii. Pierwszym portem, który podpisał deklarację przystąpienia do programu OCS był port w Antwerpii, który uczynił to w 2017 r.

- Przemysł tworzyw sztucznych w pełni angażuje się we wprowadzanie rozwiązań zmierzających do wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska odpadami plastikowymi. Współpraca z całym łańcuchem wartości, mająca na celu włączenie w program OCS wszystkich firm, które mają do czynienia z granulatem tworzyw sztucznych, to jedno z podstawowych założeń dobrowolnego zobowiązania branży Plastics 2030. Naszym celem jest wprowadzanie najlepszych praktyk w dziedzinie należytego nadzoru nad granulatem w procesach produkcyjnych i wyeliminowanie strat granulek – powiedział Karl-H. Foerster, dyrektor wykonawczy PlasticsEurope.

Wśród celów stowarzyszenia PlasticsEurope wyznaczonych na rok 2019 znalazło się m.in. aktywne wspieranie działań przemysłu na poziomie światowym poprzez opracowanie systemu certyfikacji OCS dla całego łańcucha wartości, a także kontynuacja implementacji programu jako części dobrowolnego zobowiązania branży Plastics 2030.

Program OCS dotyczy zapobiegania stratom granulatu i zanieczyszczeniu środowiska wodnego, powodowanego przez przedostawanie się granulek do środowiska. W roku 2013 stowarzyszenie PlasticsEurope zainicjowało europejski dobrowolny program branży "Nie traćmy ani granulki" (Zero Pellet Loss, ZPL), mający na celu zwiększenie świadomości pracowników w zakładach produkcyjnych w zakresie należytego nadzoru nad transportem i dystrybucją granulatu na każdym etapie produkcji i w całym łańcuchu wartości. W roku 2015 r. inicjatywa ZPL została włączona na poziomie ogólnoeuropejskim do światowego programu OCS, aby ujednolicić i zintensyfikować wysiłki światowego przemysłu w zapobieganiu stratom granulatu i realizować wspólne cele, jakimi są zwiększanie świadomości, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz przygotowywanie praktycznych wskazówek i wytycznych.

Wyświetlono: 477

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej