Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

PlasticsEurope Polska: walczmy z odpadami w środowisku

11.04.2019

PlasticsEurope Polska przypomina o właściwym gospodarowaniu odpadami tworzyw sztucznych.

- Za śmieci w środowisku, szczególnie widoczne na wiosnę, odpowiedzialni są ludzie, którzy je tam porzucają. Jednak konieczna jest nie tylko edukacja na temat właściwych zachowań oraz wartości jaką mają odpady jako surowiec wtórny, ale także odpowiednio zorganizowany system gospodarowania odpadami, który umożliwi efektywne odzyskanie ich wartości. Wyrzucone do środowiska odpady tworzyw sztucznych prędzej czy później trafią do środowiska wodnego, porwane przez wiatr czy spłukane przez deszcz. A przecież w ogóle nie powinny tam trafić, zarówno z uwagi na ochronę środowiska, jak również ze względu na dużą wartość, jaką mają jako surowiec wtórny, np. w procesach recyklingu – podkreśla Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska.

Jak dodaje, zaśmiecenie środowiska morskiego (Marine Litter) to szerokie pojęcie obejmujące występowanie odpadów w wodach, na plażach i na wybrzeżach i nie ma wątpliwości co do negatywnych skutków tego zjawiska dla fauny morskiej. Problem ten jest zresztą obiektem działań legislacyjnych, zarówno na poziomie UE, jak i w skali całego świata (ONZ).

W przyjętym niedawno na poziomie unijnym pakiecie Circular Economy redukcja zaśmiecenia środowiska morskiego zawarta jest w Planie Działań, z kolei według UNEP UNEA najbardziej skutecznym środkiem do szybkiego zmniejszenia ilości odpadów plastikowych trafiających do wód jest poprawa zbiórki i zagospodarowania tych odpadów, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Tylko dzięki połączeniu programów zapobiegania zaśmieceniu z gospodarką odpadami prawdziwie ukierunkowaną na ochronę środowiska będzie można osiągnąć trwały sukces w walce z zanieczyszczeniem mórz.

Organizacje przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata angażują się w liczne programy, których celem jest ocena skali zanieczyszczenia środowiska wodnego przez odpady plastikowe i ich rzeczywistego wpływu na ekosystem, a także promocja właściwych postaw prośrodowiskowych. W tym zakresie prowadzą lub współfinansują badania naukowe i wdrażają projekty informacyjne i edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców o konieczności prawidłowego obchodzenia się z odpadami. Realizowany jest także światowy program „Operation Clean Sweep, dotyczący zapobiegania stratom granulatu i zanieczyszczaniu środowiska wodnego, powodowanemu przez przedostawanie się granulek do środowiska.

Wyświetlono: 527

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej