Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

PlasticsEurope Polska przypomina kilka ważnych prawd o biotworzywach

15.11.2019
PlasticsEurope Polska przypomina kilka ważnych prawd o biotworzywach

PlasticsEurope Polska przekonuje, że zastosowanie biodegradowalnych tworzyw sztuczny do produkcji różnych wyrobów (np. jednorazowego użycia) nie rozwiąże problemu zaśmiecenia środowiska.

W swoim raporcie rocznym PlasticsEurope Polska zaznacza, iż w ogłoszonej w 2018 r. europejskiej  Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych podkreślono, że zmiana paradygmatu z gospodarki liniowej na obieg zamknięty będzie wymagała wprowadzania zarówno innowacyjnych rozwiązań, jak i poszukiwania nowych materiałów. Konsumenci i ekolodzy dużą nadzieję pokładają w biotworzywach, jednak w ocenie organizacji branżowej zdanie na temat tych materiałów musi być dużo bardziej wyważone.

Przede wszystkim niewiele osób zdaje sobie sprawę, że określenie „biotworzywa” (ang. bioplastics) obejmuje dwa typy materiałów: tworzywa biopochodne (ang. bio-based), czyli polimery uzyskane z surowców odnawialnych oraz tworzywa biodegradowalne (ang. biodegradable), czyli polimery ulegające w odpowiednich warunkach rozkładowi w wyniku działania mikroorganizmów.

Obie grupy „biotworzyw” mają swoje zalety środowiskowe: dzięki wykorzystaniu surowców odnawialnych do produkcji tworzyw biopochodnych oszczędza się ograniczone zasoby surowców kopalnych, natomiast tworzywa biodegradowalne, dzięki możliwości rozkładu do prostych substancji mogą stanowić mniejsze obciążenie dla środowiska.

PlasticsEurope Polska zachęca jedna, że warto zauważyć, iż większość znanych dzisiaj technologii wytwarzania tworzyw sztucznych z surowców odnawialnych prowadzi do otrzymania materiałów, które nie ulegają biodegradacji. Przykładowo tzw. biopolietylen otrzymywany z etylenu pozyskanego w przeróbce trzciny cukrowej nie różni się właściwościami od polietylenu otrzymywanego z klasycznego etylenu, uzyskiwanego z ropy naftowej lub gazu ziemnego.

- Obecnie biotworzywa, zarówno biopochodne, jak i biodegradowalne, mają bardzo niewielki udział w rynku tworzyw (poniżej 1%). Wprawdzie dynamika wzrostu rynku biotworzyw jest dość duża, to nie jest możliwe, by materiały te były w stanie zastąpić tradycyjne tworzywa sztuczne w większości zastosowań, nawet w perspektywie długoterminowej. Jedną z przyczyn jest mała trwałość tworzyw biodegradowalnych. Tworzywa te mogą być natomiast znakomitym materiałem do wytwarzania wyrobów o dość krótkim czasie użytkowania, gdzie łatwa utylizacja w fazie odpadowej jest cechą pożądaną. Przykładem może być tu biodegradowalna folia użyta do ściółkowania, którą po zebraniu plonów można pozostawić na polu, gdzie ulegnie biodegradacji, wzbogacając glebę. Podobne zalety mają worki do śmieci przeznaczone do kompostowania (odpady zielone, kuchenne) i wykonane z biodegradowalnej folii tworzywowe. Nie trzeba ich bowiem oddzielać od odpadów organicznych i razem z tymi odpadami mogą być skierowane bezpośrednio do strumienia odpadów do kompostowania – tłumaczą przedstawiciele PlasticsEurope Polska.

Dodają przy tym, iż zastosowanie biodegradowalnych tworzyw sztucznych do produkcji różnych wyrobów (np. jednorazowego użycia) nie rozwiąże problemu zaśmiecenia środowiska. Odpady tworzyw biodegradowalnych, porzucone jako śmieci, nie ulegną samoistnej biodegradacji. Proces rozkładu materiałów biodegradowalnych musi być prowadzony w specjalistycznych instalacjach do kompostowania, w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności.

Wyświetlono: 621

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej