Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

PlasticsEurope Polska dobrze wywiązuje się ze swych zadań

10.08.2018

- Działalność Fundacji PlasticsEurope Polska, kluczowego partnera w regionie centralnym, współpracującego blisko z Austrią, Czechami, Niemcami, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią i Węgrami, przynosi znaczące korzyści dla całej branży tworzyw sztucznych, wykraczające poza europejskie stowarzyszenie PlasticsEurope – podkreśla Rüdiger Baunemann, dyrektor Regionu Centralnego PlasticsEurope.

Przedstawiciel europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych przypomina, że trzy nadrzędne cele Dobrowolnego Zobowiązania Branży Tworzyw „Plastics 2030” opublikowanego przez PlasticsEurope w 2018 r. to zapobieganie przedostawania się tworzyw do środowiska, zwiększenie powtórnego wykorzystania oraz recyklingu odpadów tworzyw oraz poprawa efektywności wykorzystania zasobów. Dokument ten powstał jako bezpośrednia odpowiedź na Strategię dla Tworzyw, ogłoszoną przez Komisję Europejską w styczniu 2018 r. W kontekście debaty toczącej się wokół zagadnień związanych z odpadami i zaśmieceniem środowiska, Unia Europejska chce zostać światowym liderem w kwestii odzysku odpadów tworzyw w cyklu zamkniętym.

- Tworzywa są zbyt cenne, by je wyrzucać – to przesłanie PlasticsEurope jest naczelną zasadą w takich projektach jak „Recykling Rejs” w Polsce, czy niemiecka inicjatywa „Gemeinsam für mehr Gewässerschutz”, mająca na celu zapobieganie zanieczyszczeniu wód. Co więcej, często zapomina się, że tworzywa są ważnymi materiałami w nowoczesnych technologiach ochrony środowiska, klimatu i zasobów naturalnych. Wszelkie plany wprowadzenia opodatkowania lub zakazu stosowania tworzyw są dla stowarzyszenia sygnałem do aktywnego udziału w toczącej się nieustannie debacie. PlasticsEurope Polska imponuje aktywnością na polu kontaktów z administracją rządową i lokalną, politykami, światem nauki i całym społeczeństwem na poziomie krajowym i europejskim, będąc ważnym sojusznikiem w upowszechnianiu wiedzy na temat wartości tworzyw – stwierdził Rüdiger Baunemann, dyrektor Regionu Centralnego PlasticsEurope.

Wyświetlono: 495

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej