Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Plast - Box szuka nowych okazji rynkowych

16.11.2018

Plast-Box, jeden z polskich liderów w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. osiągnął ponad 130,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, tj. o 5,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa zamknęła ten okres zyskiem netto na poziomie 2,1 mln zł i wynikiem EBITDA sięgającym 10,7 mln zł.

- Działamy na coraz bardziej wymagającym rynku, co zmusza nas do zwiększonego wysiłku w doskonalenie operacyjne oraz optymalizację kosztów w skali całej grupy. W tym zakresie prowadzimy działania wewnątrz spółki, które powinny wspierać nasze wyniki w kolejnych kwartałach. Optymalizujemy kluczowe działania i procesy, poszukując najlepszych rozwiązań dla prowadzonego biznesu. Robimy rozeznanie na rynku, nie wykluczając przy tym możliwości łączenia biznesów. Takie działania generują dodatkowe koszty w spółce - mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box.

Grupa stale zwiększa swoją obecność na rozwijającym się rynku opakowań w Polsce i Europie. Na koniec września 2018 r. eksport odpowiadał za 61,8% całkowitej sprzedaży grupy. Sprzedaż na rynki unijne po trzech kwartałach urosła o 6,1% do 46,7 mln zł. W efekcie udział sprzedaży do państw UE w tym do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, po dziewięciu miesiącach roku sięgnął 35,9% skonsolidowanych przychodów. W tym samym okresie Plast-Box zwiększył sprzedaż na rynek krajowy o 8,2% r/r do poziomu 49,7 mln zł, generując w ten sposób 38,2% obrotów grupy.

- Poszukujemy nowych rynków oraz zasobów, które pozwolą nam rozszerzyć skalę i zasięg działania. Mamy duży  potencjał, aby go w pełni wykorzystać wyznaczyliśmy nowe kierunki rozwoju grupy, zgodnie z którymi z jednej strony będziemy poprawiać zyskowność podstawowego biznesu, z drugiej zaś wzmacniać kompetencje w segmencie opakowań z tworzyw sztucznych, rozszerzając ofertę o produkty wykraczające poza dotychczasową działalność - informuje prezes Pawlak. 

Plast-Box jest producentem pracującym w formule B2B, zaopatrującym przede wszystkim branżę spożywczą, a także podmioty oferujące wyroby chemiczne dla gospodarstw domowych, firm remontowych i budowlanych. Główną pozycję asortymentową stanowią zamykane wiadra, których sprzedaż w okresie trzech kwartałów br. wzrosła o 5,2% r/r i odpowiadała za 79,4% przychodów grupy. Spółka posiada fabryki w Polsce i na Ukrainie.

Wyświetlono: 607

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej