Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Plast - Box skupiony na eksporcie

15.05.2018

Grupa kapitałowa Plast-Box w pierwszym kwartale 2018 r. osiągnęła 1,9% wzrostu sprzedaży, podnosząc przychody do kwoty 40,1 mln zł. Jednocześnie zanotowała wynik EBITDA sięgający 3,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,3 mln zł. 

- Duży udział w przychodach grupy za pierwszy kwartał tego roku miała nasza ukraińska spółka, która przyniosła blisko 24% skonsolidowanych przychodów. W tym okresie Plast-Box Ukraina uzyskał 11,3% wzrost przychodów, notując wartość 75,7 mln UAH oraz wzrost zysku na poziomie brutto i netto odpowiednio o 3,7% i 4,5% r/r – powiedział Krzysztof Pióro, wiceprezes zarządu Plast-Box.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku, podobnie jak w ubiegłym roku, Grupa Plast-Box kontynuowała działania proeksportowe, realizując 60,3% udziału eksportu w sprzedaży ogółem. Po marcu br. sprzedaż eksportowa do krajów Unii Europejskiej i innych państw Europy urosła o 4,5 punktu procentowego, zwiększając udział w sprzedaży eksportowej do 65,6%. Pozostała część – około 34,4% eksportu – trafiła na Wschód, głównie na Ukrainę i do Rosji. Największe wzrosty eksportu w pierwszym kwartale roku Plast-Box odnotował na rynku niemieckim (46,6%), holenderskim (28,3%) oraz francuskim (11,9%).

- Jesteśmy średniej wielkości graczem na ogromnym europejskim rynku, gdzie nasz udział w rynku nadal nie jest zbyt duży. Mamy więc wciąż wielkie możliwości rozwoju i wiele do zrobienia w Europie. Chcemy być coraz mocniejszą spółką sprzedającą twarde opakowania z tworzywa sztucznego na całym kontynencie – dodaje Krzysztof Pióro.

Grupa Plast-Box jest producentem opakowań z tworzyw sztucznych, pracującym w formule B2B, zaopatrującym przede wszystkim branżę spożywczą, a także podmioty oferujące wyroby chemiczne dla gospodarstw domowych, firm remontowych i budowlanych. Główną pozycję asortymentową stanowią zamykane wiadra, których sprzedaż w pierwszym kwartale 2018 r. odpowiadała za 74,1% przychodów.

Wyświetlono: 866

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej