Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Plast-Box pokazuje, że przetwórstwo tworzyw jest opłacalne

22.03.2018
Plast-Box pokazuje, że przetwórstwo tworzyw jest opłacalne

Plast-Box, jeden z czołowych krajowych przetwórców tworzyw sztucznych, specjalizujący w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, podsumował swoje osiągnięcia za 2017 r. Spółka zanotowała wzrost przychodów w porównaniu z 2016 r.

Przychody Plast – Boxu ze sprzedaży opakowań w 2017 r. wyniosły 160 mln zł, co oznacza poprawę o 4,4% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie zysk netto osiągnął wartość 5,7 mln zł. Ponadto wskaźnik EBITDA doszedł do poziomu 17,9 mln zł (+11,2% r/r).

- Jesteśmy zadowoleni z dalszego zwiększania się sprzedaży choć nie ukrywam, że miniony rok był dla nas kosztowo trudny. Ceny surowców były wyższe i nie tak stabilne jak w roku 2016, znacznie wzrosły również inne koszty, w tym osobowe. W minionym roku zwiększyliśmy nakłady na inwestycje. Na infrastrukturę i podwyższenie mocy produkcyjnych przeznaczyliśmy 16,3 mln zł, więc ponad dwukrotnie więcej niż w roku wcześniejszym - stwierdza Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki matki Plast-Box S.A. podniosły się w 2017 r. do 139,3 mln zł i były wyższe r/r o 2,8%. Z kolei ukraińska spółka Plast-Box odnotowała 300 mln hrywien przychodów ze sprzedaży, tj. o 33,1% więcej niż w roku 2016. Przy tym poziomie przychodów Plast-Box Ukraina podniosła wartość EBITDA o 15,5% r/r do 42,2 mln hrywien. Ponadto zwiększyła zysk na działalności operacyjnej o 20% r/r, z 27 mln hrywien do 32,4 mln hrywien.

 - Spółka córka zlokalizowana w Czernichowie wypracowała dobre wyniki. Od 2004 r. konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju na rynku ukraińskim. W 2011 r. uruchomiliśmy nową fabrykę. Przetrwaliśmy zawirowania polityczne, a teraz gdy sytuacja rok za rokiem się stabilizuje, to nasza pozycja się umacnia – mówi Krzysztof Pióro, wiceprezes Plast-Box.

Przedsiębiorstwo ze Słupska sprzedaje swoje produkty w większości na rynkach zagranicznych. W 2017 r. eksport stanowił 61,4% całkowitej sprzedaży grupy. Produkty Plast-Box trafiają do większości krajów Unii Europejskiej, w tym do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Holandii, Skandynawii oraz na Wschód – głównie na Ukrainę i do Rosji. Spółka systematycznie zwiększa eksport na rynki unijne, na których to sprzedaż w 2017 r. wzrosła o 4,5% względem 2016 r. i wyniosła 57,1 mln zł, co stanowiło 35,7% udziału w łącznych przychodach grupy. Udział rynków wschodnich w skonsolidowanej sprzedaży w 2017 r. wzrósł o 3,1 punktu procentowego i wyniósł 25,3%.

- Nasze produkty trafiają do renomowanych producentów sektora spożywczego oraz chemii budowlanej i gospodarstwa domowego na terenie niemal całej Europy. Działamy w branży opakowań z tworzyw sztucznych, a ta branża znajduje się w trendzie wzrostowym, który z pewnością utrzyma się przez kolejne lata. Tworzy to bardzo dobre perspektywy dla spółki Plast-Box  – komentuje prezes Grzegorz Pawlak.

Wyświetlono: 887

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej