Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Plast-Box dobrze zaczął rok

16.05.2019

Pierwsze trzy miesiące 2019 r. przyniosły Grupie Plast-Box, producentowi opakowań z tworzyw sztucznych, wzrost zysku netto do blisko 2,5 mln zł, tj. o 87,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Było to możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu skali działania wskutek zrealizowanej w grudniu 2018 roku akwizycji oraz poprawie rentowności. Przychody Grupy w pierwszym kwartale br. urosły o 32,5%, do 53,2 mln zł. Grupa kapitałowa wypracowała w tym okresie 6,2 mln zł EBITDA, co oznacza ponad 68% wzrostu w ujęciu rok do roku.

Wyraźna poprawa wyników w pierwszym kwartale br. w porównaniu do 2018 roku wskazuje na to, że kluczowe spółki z Grupy rozwijają się zgodnie z planem, a zakończony pod koniec ubiegłego roku proces porządkowania struktury Grupy przynosi oczekiwane oszczędności.

W ujęciu jednostkowym, słupska spółka jako podmiot dominujący w grupie kapitałowej Plast-Box, w pierwszym kwartale br. podniosła przychody o 8,6% uzyskując wartość 38,5 mln zł, a także osiągnęła  1 mln zł zysku netto wobec 0,4 mln zł w roku ubiegłym. Ponadto wypracowała marżę EBITDA na poziomie 4,1 mln zł, przy stopie EBITDA wynoszącej 10,7%. 

- Bieżący rok rozpoczął się dla nas bardzo dobrze. Realizowaliśmy przyjętą strategię i wypracowaliśmy solidne wyniki, co potwierdza, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju. Proces transformacji w naszej Grupie przekłada się na poprawę jakości przychodów i zwiększanie efektywności, co w perspektywie długoterminowej zwiększy zdolność grupy do generowania zysków – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box. 

Zdecydowaną większość przychodów Grupa Kapitałowa Plast-Box osiąga ze sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych. Od stycznia do marca  2019 r. udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w strukturze sprzedaży wyniósł 55,8%. W pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa odnotowała dynamiczny wzrost przychodów zarówno w kraju, jak i zagranicą. W Polsce zanotowała 47,6% wzrost sprzedaży do 23,5 mln z 15,9 mln zł, a na rynkach Unii Europejskiej 13,4% wzrost do 17,8 mln zł z 15,7 mln zł. Największymi unijnymi rynkami zbytu były Francja, Wielka Brytania, Holandia, Austria, Dania, Niemcy. Równocześnie sprzedaż na rynkach wschodnich również wykazała się dużą dynamiką, rosnąc o ponad 39%.

Wyświetlono: 1295

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej