Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Plast-Box dobrze otworzył 2020 r.

18.05.2020

Grupa Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, po trzech miesiącach 2020 roku notuje zwiększone przychody ze sprzedaży osiągając poziom 54,7 mln zł  (+ 2,8% r/r) oraz 8,3 mln zł zysku EBITDA (+ 33,3% r/r). Pierwszy kwartał roku przyniósł Grupie Kapitałowej 1,6 mln zł zysku netto przy jednoczesnym wzroście stopy EBITDA do 15,2%.

Pomimo trudnych warunków rynkowych, od stycznia do marca br., Grupa osiągnęła wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Słabszy wynik netto rok do roku to efekt wysokich kosztów finansowych z tytułu ujemnych różnic kursowych, będących rezultatem wahań kursu walut.

- Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym spowodowanym pandemią, wypracowaliśmy bardzo przyzwoite wyniki finansowe. Zwiększyliśmy wolumen sprzedaży i w następstwie tego przychody. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji biznesu oraz skutecznemu zarządzaniu portfelem produktowym w Grupie utrzymaliśmy w pierwszym kwartale przyjęty kierunek rozwoju i osiągnęliśmy wyniki na zadawalającym poziomie – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box.

W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa utrzymała sprzedaż na wysokim poziomie realizując na krajowym rynku 24,9 mln zł obrotu i 29,8 mln na rynkach zagranicznych. Rynek polski jest istotny, jednak większość przychodów Grupy pochodzi z zagranicy, przede wszystkim z rynku ukraińskiego, francuskiego,  brytyjskiego i austriackiego. Udział eksportu w przychodach Grupy w pierwszym kwartale roku wyniósł 54,5%.

- Aby utrzymać się na wysokiej pozycji rynkowej, konieczne jest ciągłe inwestowanie, poszerzanie portfolio i dywersyfikacja geograficzna. Wiadomo, że gospodarka ma swoje cykle i zawsze po okresach wzrostów przychodzą spadki. Dywersyfikacja geograficzna to skuteczna strategia budowania stabilności biznesu Plast-Box. Po okresie stabilizowania się gospodarek państw Unii Europejskiej spodziewamy się nowych możliwości biznesowych i jeszcze większego niż dotychczas zapotrzebowania na opakowania plastikowe  – podsumowuje Grzegorz Pawlak, prezes Plast-Boxu.

Wyświetlono: 403

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej