Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PKN Orlen: przekształcenia w energetyce są konieczne

23.07.2020

PKN Orlen realizuje politykę transformacji energetycznej. Koncern ma świadomość, iż produkcja rafineryjna i petrochemiczna jest energochłonna, więc istotnym działaniem redukującym emisje dwutlenku węgla do atmosfery jest dekarbonizacja zużywanej energii elektrycznej i cieplnej.

Grupa Orlen już teraz korzysta z energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej przy pomocy dwóch turbin zasilanych gazem ziemnym. Jednocześnie jej elektrociepłownia we Włocławku była pierwszą w Polsce komercyjną instalacją wykorzystująca jako paliwo gaz ziemny. Kogeneracja należy do najbardziej efektywnych form wytwarzanie energii. Rozszerzające się nożyce cenowe pomiędzy ceną energii węglowej a kosztem wytworzenia energii (z gazu ziemnego w kogeneracji z ciepłem) wspierają rentowność tego segmentu działalności Koncernu. Planowana jest również budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Obecnie trwają już prace pomiarowe – środowiskowe oraz wietrzności. W grę wchodzi także dalsze rozszerzanie obecności Grupy Orlen w sektorze zielonej energii.

Władze płockiego koncernu przekonują, że zwiększanie udziału zielonej energii w miksie energetycznym nie tylko sprzyja realizacji NCW, ale przede wszystkim otwiera wiele możliwości dekarbonizacji paliw i produktów petrochemicznych. Chodzi zarówno o zielony wodór, powstający w procesie hydrolizy i jego wykorzystanie jako alternatywnego paliwa w transporcie, jak i benzynę syntetyczną, umożliwiająca zagospodarowanie wychwyconego dwutlenku węgla.

Zamortyzowane elektrownie gazowe stanowić będą efektywną bazę mocy dla wsparcia energii odnawialnej.

Wyświetlono: 556

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej