Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PKN Orlen poprawia wyniki finansowe w segmencie petrochemii

19.07.2019

O 9,4% wyższe przychody ze sprzedaży zanotował w pierwszym półroczu 2019 r. segment Downstream koncernu PKN Orlen. Struktura odpowiedzialna za petrochemię wygenerowała sprzedaż na poziomie 44,444 mld zł. Cały koncern uzyskał przychody w kwocie 54,474 mld zł, co oznacza wzrost o 9% względem analogicznego okresu minionego roku.

W samym tylko drugim kwartale bieżącego roku Segment downstream koncernu PKN Orlen wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, odnotowując wzrost wolumenów sprzedaży o 2%, w tym benzyny o 11%, oleju napędowego o 2%, olefin o 30% i PTA o 10%. Pozytywny wpływ na wynik miała poprawa marż rafineryjnych na lekkich i ciężkich frakcjach oraz marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA i nawozach.Spadek cen gazu pozytywnie wpłynął na rentowność energetyki kogeneracyjnej, która wniosła do wyniku segmentu ok. 200 mln zł. Powyższe efekty zostały częściowo ograniczone wpływem niższego o 1,7 USD/bbl dyferencjału Brent/Ural oraz pogorszenia marż na średnich destylatach i PCW w ujęciu rok do roku. W drugim kwartale 2019 r. PKN Orlen uruchomił instalację Metatezy w Płocku, umacniając pozycję lidera na rynku wytwórczym propylenu. Zgodnie z zapowiedziami, oddał również do użytku instalację PPF Splitter, której roczne moce produkcyjne to 80 tys. ton propylenu. Inwestycja jest pierwszym strumieniem petrochemicznym w litewskich Możejkach, wydłużającym łańcuch wartości.

– Kolejny kwartał, w którym PKN Orlen wypracował bardzo dobre wyniki finansowe pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani do działania w trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym. Co szczególnie istotne, pomimo przerwy w dostawach rosyjskiej ropy, nasze zakłady działały bez zakłóceń. Co więcej, udało nam się podnieść wykorzystanie mocy produkcyjnych, po raz kolejny zwiększyć wolumeny sprzedaży, a także udziały naszej sieci detalicznej we wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Było to możliwe m.in. dzięki realizowanej przez nas konsekwentnie polityce dywersyfikacji kierunków dostaw ropy, która pozwala nam na elastyczne reagowanie na wyzwania rynkowe, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo surowcowe koncernu oraz państwa – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Wyświetlono: 554

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej