Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PKN Orlen musi stawiać na rozwój własnej energetyki

21.08.2018
PKN Orlen musi stawiać na rozwój własnej energetyki

- Budujemy i rozwijamy nasze elektrociepłownie nie dlatego, że nam się tak podoba, tylko dlatego, że na rynku niedostępna jest para do napędu naszych instalacji przemysłowych, więc sami musimy ten problem rozwiązywać – mówi Arkadiusz Kamiński, dyrektor Biura Ochrony środowiska w PKN Orlen.

Oceniając znaczenie zakładowych elektrociepłowni nie tylko dla samego płockiego koncernu, ale także dla miasta Płocka, przedstawiciel Orlenu przyznaje, że choć 98% wytwarzanej w nich energii idzie na potrzeby zakładu, a tylko 2% na potrzeby miasta, to jednak te 2% wystarczy, by zaopatrzyć w energię cieplną cały Płock.

Potencjał energetyczny PKN Orlen jest rzeczywiście znaczący. 

Cała Grupa Orlen jest dużym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w większości na własne potrzeby produkcyjne. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu. Zgodnie z założeniami Strategii Grupy Orlen realizowane są projekty modernizacji istniejących źródeł wytwórczych oraz nowe inwestycje w postaci bloków gazowo-parowych CCGT. Grupa Orlen aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są w Płocku, Włocławku, Jedliczu oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach.

Elektrociepłownia PKN Orlen w Płocku jest największą pod względem mocy zainstalowanej elektrociepłownią przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie, wytwarzającą ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jest podstawowym dostawcą ciepła zawartego w parze i wodzie grzewczej oraz energii elektrycznej wykorzystywanych na
potrzeby instalacji produkcyjnych oraz na potrzeby odbiorców zewnętrznych. W listopadzie 2017 r. został przekazany do eksploatacji nowy turbozespół upustowo-przeciwprężny o mocy 70 MW – łączna moc zainstalowana energii elektrycznej wzrosła do poziomu 415 MW po uwzględnieniu zabudowy nowego turbogeneratora TG7. Kotły w zakładowej elektrociepłowni opalane są ciężkim olejem opałowym pochodzącym z destylacji ropy oraz uzupełniająco gazem.

Kolejna z jednostek, czyli elektrociepłownia Orlen Południe w Trzebini zabezpiecza z kolei pełne potrzeby cieplne w parze i wodzie oraz częściowo potrzeby w zakresie energii elektrycznej zakładu. Podstawowym paliwem wykorzystywanym w EC jest miał węglowy. Natomiast elektrociepłownia Orlen Południe w Jedliczu jest podstawowym źródłem produkcji ciepła w parze technologicznej dla zakładu przy wykorzystaniu głównie miału węglowego.

Aktywa energetyczne Orlenu to także elektrociepłownia we Włocławku, która jest obecnie wykorzystywana w ramach uzupełniania bilansu ciepła i nie produkuje energii eklektycznej. Anwil w procesach technologicznych wykorzystuje przede wszystkim parę technologiczną z uruchomionej w połowie 2017 roku, zasilanej gazem elektrociepłowni CCGT Włocławek.

Jeśli chodzi o dwa bloki gazowo-parowe CCGT, to włocławski blok gazowo-parowy o mocy 474 MWe w 2017 r. wyprodukował ponad 2,08 TWh energii elektrycznej oraz dostarczył do spółki ANWIL blisko 1,2 mln GJ ciepła w parze technologicznej. Elektrociepłownia prowadząc skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła nie tylko zabezpiecza wewnętrzne potrzeby Grupy ORLEN, ale także stała się aktywnym uczestnikiem rynku, ściśle współpracującym z PSE. Dzięki stosunkowo dużej mocy zainstalowanej oraz wysokiej elastyczności bloku, realizowane są również usługi systemowe dla PSE, które aktywnie wspierają stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego.

W lipcu tego roku w Płocku PKN Orlen przekazał natomiast do komercyjnej eksploatacji największy niskoemisyjny blok energetyczny w Polsce o wysokiej sprawności i możliwości regulacji pracy. Zakończenie inwestycji w elektrociepłownię gazowo-parową w Płocku oznacza, że do krajowego systemu energetycznego trafi kolejne 600 MW mocy. Sfinalizowanie projektu zdecydowanie umacnia pozycję płockiego koncernu na rynku energii elektrycznej, ale również jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wyświetlono: 622

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej