Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PKN Orlen: koniec inwestycji energetyczno - ekologicznych

19.11.2017

PKN Orlen zakończył siedmioletni cykl inwestycyjny w obszarze energetycznym i ekologicznym. Ostatnim akordem było sfinalizowanie budowy turbozespołu parowego TG7. Łącznie zrealizowanych zostało sześć inwestycji na sumę ponad 1,4 mld zł.

Końcowa inwestycja umożliwi spółce zwiększenie potencjału wytwórczego w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Jednocześnie zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska spowodowało zmniejszenie o ponad 90% emisji związków dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z zakładowej elektrociepłowni.

Elektrociepłownia PKN Orlen w Płocku ma największą moc ze wszystkich elektrociepłowni zakładowych w Polsce. Jej łączna moc elektryczna po uwzględnieniu TG7 wzrosła i wynosi obecnie 415 MWe, a łączna moc cieplna to 2149 MWt. Produkowana w sposób skojarzony, czyli w kogeneracji energia elektryczna i ciepło w postaci pary technologicznej jest najbardziej efektywnym procesem  w energetyce. Obecnie Elektrociepłownia zabezpiecza potrzeby zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku oraz odbiorców zewnętrznych. Dostarcza tym podmiotom 100% ciepła w parze oraz ok. 70% energii elektrycznej.

Przypomnijmy, iż spółka w zakresie inwestycji energetycznych, realizuje także budowę bloku gazowo-parowego na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku o mocy elektrycznej ok 600 MWe i cieplnej 520~MWt. Budżet inwestycji zaplanowano na 1,65 mld zł.

Realizacja Programu Inwestycji Ekologiczno - Energetycznych w zakładzie produkcyjnym w Płocku rozpoczęła się w 2010 r. od budowy kotła parowego wykorzystywanego w energetyce przemysłowej o mocy 300 MWt (K8) w celu zapewnienia asortymentu pary. Kolejne inwestycje to pięć głównych projektów, w skład których weszły m.in. modernizacja pompowni paliw w celu podniesienia standardu magazynowania i przetłaczania różnych gatunków paliwa, budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin, zabudowa elektrofiltrów oraz budowa instalacji katalitycznego odazotowania na poszczególnych kotłach. Wdrożone technologie zapewniają gruntowne oczyszczenie i redukcję emisji związków siarki w spalinach z kotłów z blisko 99% skutecznością, tlenków azotu w niemal 90% i w 85% z pyłów ze wszystkich kotłów elektrociepłowni. Inwestycje pozwalają również na zwiększenie potencjału spalania w kotłach zakładowej elektrociepłowni oleju opałowego pochodzącego z przerobu różnego gatunku ropy naftowej.

Ostatnim z etapów była budowa turbozespołu parowego TG7 o mocy elektrycznej 70 MWe. Inwestycja wraz z infrastrukturą „pod klucz” warta była 100 mln zł. Zabudowa turbozespołu TG7 wpływa na zwiększenie potencjału wytwórczego w energię elektryczną w zakładowej elektrociepłowni oraz przede wszystkim na poprawę sprawności jej wytwarzania. Turbozespół TG7 zabudowany jako upustowo-przeciwprężny, podobnie jak pozostałe, już istniejące turbozespoły, będzie produkował energię elektryczną w kogeneracji z ciepłem w parze wykorzystywanej na potrzeby zakładu produkcyjnego w Płocku, a także na potrzeby produkcji wody grzewczej dla miasta Płocka. Sprawność energetyczna przetwarzania paliwa na produkcję ciepła i energii elektrycznej stanowi jedną z najwyżej osiągalnych sprawności w energetyce przemysłowej i wynosi ok. 85%.

Wyświetlono: 811

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej