Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PKN Orlen i Tauron: list intencyjny w sprawie współpracy w Czechach

11.10.2018

PKN Orlen i Tauron podpisały list intencyjny dotyczący warunków udostępnienia gruntu pod budowę elektrociepłowni w Czechach.

W ramach podpisanego listu intencyjnego Tauron i PKN Orlen zadeklarowały powołanie zespołu roboczego. Jego zadaniem będzie m.in. analiza warunków współpracy na jakich czeska spółka Spolana z Grupy Kapitałowej Orlen udostępni Tauronowi teren do ewentualnej budowy nowoczesnego źródła wytwarzania w Neratowicach. Zespół będzie się składał z przedstawicieli każdej z firm, a liderem oraz koordynatorem jego prac będzie Tauron. Inwestycja, której dotyczą analizy ma być wysokosprawnym źródłem energii elektrycznej i ciepła w postaci pary, m.in. dla Spolany, będącej producentem polichlorku winylu i kaprolaktamu.

- Spółki z udziałem skarbu państwa powinny ze sobą współpracować i wspierać tam, gdzie jest to możliwe i ma uzasadnienie ekonomiczne. Rozwój polskich aktywów w regionie Europy Środkowo - Wschodniej jest dla nas istotny. Założenia listu intencyjnego wpisują się w tę politykę. Zwłaszcza, że analizujemy możliwości inwestycyjne w zakresie nowych technologii chemicznych i instalacji produkcyjnych w Czechach. Istotnym kryterium realizacji tych projektów inwestycyjnych jest zapewnienie dostępu do źródeł energii po jak najbardziej atrakcyjnej cenie – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

W efekcie realizacji rozważanej inwestycji będzie można również wytwarzać energię elektryczną dla spółki obrotu Tauron Czech s.r.o., z przeznaczeniem na czeski lub polski rynek energii.

- Z myślą o zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego analizujemy projekty dywersyfikujące nasze źródła zasilania. Współpraca dwóch wiodących polskich koncernów w przedsięwzięciach energetycznych wpisuje się w rządową Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tauron, zarządzając spółką obrotu energią elektryczną w Republice Czeskiej, jest zainteresowany posiadaniem nowoczesnego i efektywnego energetycznie źródła wytwórczego na tym rynku – stwierdził Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Wyświetlono: 234

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej