Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PKN Orlen: dwa nowe projekty rozwojowe

10.01.2018

Opracowanie innowacyjnej metody produkcji biokomponentów oraz unikalnego systemu monitoringu korozji w przemyśle to projekty Grupy Orlen, których realizacji podejmuje się koncern z Płocka.

Pierwszy z projektów koncentruje się na stworzeniu nowej technologii jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy naftowej z olejami roślinnymi lub tłuszczami zwierzęcymi. Produkt pochodzący z procesu stanowić będzie źródło biokomponentów dla oleju napędowego i może wspomóc realizację ustawowego obowiązku w postaci Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). PKN Orlen, podobnie jak inni operatorzy rynku, zobowiązany jest do zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw  odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie. Zaletą procesu będącego przedmiotem prac jest możliwość uzyskania biokomponentu o lepszych właściwościach niż stosowany obecnie w olejach napędowych biokomponent w postaci FAME (estry metylowe kwasów tłuszczowych). Istotnym założeniem zadanie jest także wykorzystanie do produkcji biokomponentu już istniejących instalacji rafineryjnych, co znacznie obniży niezbędne nakłady inwestycyjne. 

Celem drugiego projektu jest opracowanie, budowa i wdrożenie innowacyjnego na skalę światową systemu dualnych czujników, będących elementem zintegrowanego systemu monitorowania korozji w czasie rzeczywistym (on-line). Pozwolą one na jednoczesną ocenę szybkości korozji równomiernej (ogólnej) i podatności na pękanie korozyjne i kruchość wodorową (korozja wodorowa).

Najczęściej stosowana obecnie metoda pomiaru korozji w rafineriach nie daje informacji o bieżącym  zagrożeniu korozyjnym, a tym samym możliwości wczesnego przeciwdziałania jego skutkom. Pomiary prowadzone w czasie rzeczywistym umożliwią natychmiastowe reagowanie na wahania  szybkości korozji. Przyczyniają się tym samym do podniesienia bezpieczeństwa procesowego, minimalizacji zagrożenia awariami i umożliwiają optymalizację stosowanych środków antykorozyjnych. W przypadku skutecznej realizacji projektu rozwiązania będą mogły zostać wdrożone we wszystkich zakładach rafineryjnych należących do Grupy Orlen. Ich zastosowanie w praktyce ma szansę przyczynić się do redukcji kosztów remontowych i wydłużenia żywotności instalacji.

Wyświetlono: 323

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej