Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PIPC: decyzja o zamknięciu programu INNOCHEM jest dla nas niezrozumiała

14.02.2019
Autor: Dominik Wójcicki
PIPC: decyzja o zamknięciu programu INNOCHEM jest dla nas niezrozumiała

Polska Izba Przemysłu Chemicznego negatywnie ocenia fakt zakończenia finansowania w ramach programu INNOCHEM.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w listopadzie 2018 roku podjęło decyzję o zamknięciu, po upływie okresu pilotażowego, Programu Sektorowego INNOCHEM, którego wnioskodawcą była Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Zgodnie z Agendą Badawczą INNOCHEMU, głównym celem programu miała być poprawa pozycji konkurencyjnej krajowego sektora chemicznego na rynkach światowych, głównie poprzez wzmocnienie zdolności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023. Według pierwotnych założeń Program miał obejmować trzy konkursy ogłaszane odpowiednio w grudniu 2015 roku, styczniu 2017 oraz w styczniu 2019 roku.

- Obszar badań i rozwoju jest kluczowy dla rozwoju przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce, a jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję o rozpoczęciu realizacji projektów B+R jest pozyskanie przez organizację zewnętrznego źródła finansowania. Dlatego program INNOCHEM cieszył się tak dużym zainteresowaniem branży chemicznej. W czasie trwania obu konkursów dofinansowano 49 projektów, a ich finansowanie wyniosło łącznie prawie 190 mln zł. To najlepiej oddaje skalę i znaczenie, jakie program miał dla sektora chemicznego w Polsce – mówi w rozmowie z „Chemia i Biznes” Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Według informacji przekazanych Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego przez NCBR podmioty sektora chemicznego nadal będą mogły wnioskować o wsparcie finansowe Centrum głównie poprzez korzystanie z programów horyzontalnych, w tym z programu „Szybka Ścieżka”.

- Niemniej decyzja NCBR jest dla nas daleko niezrozumiała. Wsparcie i promocja innowacyjności powinny być jednym z priorytetów działalności państwa. Nowoczesna gospodarka jest w dużej mierze oparta na innowacyjnym przemyśle. Zamknięcie Programu, bez organizacji trzeciego konkursu, do którego wiele firm się przygotowywało, jest wyrazem niezrozumienia znaczenia działań proinnowacyjnych tak istotnego sektora, jakim jest chemia. Dlatego też podjęliśmy natychmiastowe działania mające na celu uzyskanie wiążących informacji dotyczących realnych form i zakresu możliwości wykorzystywania przez przedsiębiorstwa branży chemicznej instrumentów wsparcia oferowanych przez NCBR. Na dziś zaproponowanym nam programem jest „Szybka Ścieżka”. Według zapewnień NCBR jest to bardziej przyjazna formuła dla przedsiębiorców, z prostszymi zasadami i zmniejszoną skalą formalności. Przedstawiane projekty muszą wpisywać się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. Przed nami ogłoszenie nowego naboru, który rozpocznie się z początkiem kwietnia. Do tego czasu zorganizujemy z NCBR dwa duże spotkania warsztatowe, żeby wesprzeć naszych członków i przedstawicieli całego sektora chemicznego, którzy chcieliby aplikować do Programu – dodaje Tomasz Zieliński.

Przyznaje też, że w trakcie spotkań przedstawiciele NCBR mają przedstawić szczegółowe założenia „Szybkiej Ścieżki”, pokazać jak wypełniać najważniejsze dokumenty oraz poprowadzić indywidualne rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi. Rozwój innowacyjności jest bowiem jedyną drogą do budowania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku i albo dołożymy wszelkich starań byśmy mogli konkurować z innymi rynkami, albo zostaniemy na marginesie.

- W całym przetwórstwie przemysłowym największy udział przedsiębiorstw innowacyjnych należy do przemysłu chemicznego, którego poszczególne sektory zajmują pierwsze trzy miejsca: przemysł farmaceutyczny – 49%, produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych – 43,8% i produkcja koksu oraz produktów rafinacji ropy naftowej – 41,2%. Niestety, pomimo aktywności firm chemicznych w obszarze wprowadzania nowych bądź znacznie ulepszonych rozwiązań i produktów, udział wydatków na innowacje w polskiej chemii jest znacząco niższy niż na świecie.

W ostatnich latach ponad 20% przedsiębiorstw sektora chemicznego było aktywnych w obszarze innowacji. Nie można zapominać, że inwestycje proinnowacyjne są działaniami niezmiernie kosztownymi, dlatego spora część przedsiębiorstw się nie decyduje na nie. Problem dotyczy zwłaszcza sektora MŚP, stanowiącego ponad 70% całego sektora chemicznego.

Z badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego wynika, że mechanizmy wsparcia innowacyjności są w obecnej chwili niewystarczające. Przedsiębiorcy liczą na nowe programy dofinansowania badań i rozwoju oraz rozwoju innowacji – podkreśla Tomasz Zieliński, prezes PIPC.

Wyświetlono: 413

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej