Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Pierwszy kwartał Polwaxu ze stratą

29.05.2020

Spółka Polwax uzyskała w pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży w kwocie 36,38 mln zł i było to mniej o 9,9% względem porównywalnego okresu ubiegłego roku. Firma poniosła stratę na wyniku netto w kwocie 1,08 mln zł. Rok temu strata była wyższa i sięgała 2,47 mln zł.

Po tym jak Polwax zaniechał prac nad budową instalacji do odolejania gaczy parafinowych, najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy w jego działalności było złożenie wniosku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o kontynuację zawieszonego w październiku 2019 r. postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Wraz z wnioskiem spółka złożyła również zaktualizowany prospekt. Jednocześnie władze spółki przyznają, że w pierwszym kwartale 2020 roku nie wystąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na jej wyniki.

- Doświadczenie rynkowe oraz analiza sprzedaży na podstawie wyników kwartalnych przychodów, zanotowanych w latach ubiegłych, pozwala na wskazanie przede wszystkim sezonowości sprzedaży w zakresie grup asortymentowych związanych z branżą świecową i zniczową, która charakteryzuj się niską aktywnością sprzedażową w każdym pierwszym kwartale roku. Rokrocznie można zidentyfikować rosnące zapotrzebowanie wolumenowe na wyroby do produkcji zniczy w okresie drugiego i trzeciego kwartału roku. Podobnie ma się sytuacja w odniesieniu do wyrobów gotowych Zakładu Produkcji Zniczy i Świec spółki Polwax. Produkcja, która rozpoczyna się w pierwszym kwartale i jest prowadzona do końca trzeciego kwartału zostanie sprzedana we wrześniu i październiku. Główny wpływ na sprzedaż na rynku wyrobów parafinowych mają dostępność surowców do produkcji, poziom importu i cena gaczy parafinowych oraz koniunktura branż przemysłowych. Obecnie wpływ na dotychczasowe zachowania naszych kontrahentów, wynikające z cykliczności oraz sezonowości odbiorów, związane są z zawirowaniami na rynku będącymi skutkiem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, co w szczególności widoczne jest od kwietnia 2020 r. – poinformował Polwax.

Wyświetlono: 496

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej