Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Petrochemia utrzyma wysoki przerób ropy naftowej

06.04.2018

W ocenie władz PKN Orlen to przemysł petrochemiczny będzie w dłuższym horyzoncie czasowym czynnikiem wspierającym popyt na produkty przerobu ropy naftowej i tym samym budującym marże rafineryjne.

PKN Orlen prognozuje, że to właśnie rosnące zastosowanie nowoczesnych tworzyw sztucznych w światowej gospodarce wspierać będzie przyszły rozwój całej branży odpowiedzialnej za przetwórstwo ropy naftowej. Europa Środkowo - Wschodnia jest natomiast jednym z najszybciej rosnących rynków pod względem popytu na produkty petrochemiczne, w tym propylen, etylen, butadien, paraksylen, PTA, PCW.

W przypadku olefin (etylen, propylen, butadien) mamy także do czynienia z silną presją importu, który pochodzi z regionów Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej z uwagi na tamtejszą przewagę kosztową. Produkcja europejska bazująca na nafcie jest i będzie relatywnie mniej konkurencyjna przy założeniu stopniowego wzrost cen ropy naftowej.

Z kolei w kontekście takich aromatów, jak benzen, toluen, ksylen, paraksylen, prognozowane jest zmniejszenie mocy produkcyjnych benzenu i toluenu w Europie Zachodniej do 2030 r. Tym samym producenci aromatów będą dążyć do stopniowego wydłużania łańcucha wartości w kierunku paraksylenu. Jednocześnie tez w tym obszarze występuje w dalszym ciągu potencjalne ryzyko wzrostu importu benzenu do Europy Zachodniej.

W ocenie władz płockiego koncernu w odniesieniu do tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, PCW), to wciąż sektor opakowań ma być największym obszarem wykorzystującym tworzywa w Europie (40% zapotrzebowania). Prognozowana jest jednak utrzymująca się presja cenowa dla pochodnych etylenu z uwagi na rewolucję łupkową w USA. Wahania popytu mogą być dotkliwe dla mało innowacyjnych producentów, których marże bazują przede wszystkim na skali produkcji.

Wyświetlono: 660

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej