Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

Pestycydy obszarem sporu przemysłu i KE

23.02.2015

Firmy BASF, Bayer oraz Syngenta zaskarżyły decyzję Komisji Europejskiej zakazującą stosowania niektórych kategorii pestycydów.

W 2013 r. KE zakazała używania pestycydów z grupy neonikotynoidów, takich jak klotianidyna, imidachlopryd i tiametoksam. Komisja uznała, że produkty te prowadzą do zagłady pszczół. Jednocześnie na firmy produkujące pestycydy nałożono obowiązek prowadzenia badań nad wpływem produktów na życie pszczół. Przepis będzie obowiązywał do 2016 r.

Z decyzją KE nie pogodziły się największe firmy chemiczne. Koncerny BASF, Bayer i Syngenta zaskarżyły decyzję KE do Trybunału Sprawiedliwośći w Luksemburgu. Ich zdaniem zakaz wprowadzony przez KE jest karą nieproporcjonalną, a wnioski o szkodliwości pestycydów niewystarczająco udokumentowane. Przykładowo, wedle Syngenty, zostały złamane unijne zasady, gdyż KE zmieniła warunki dopuszczenia substancji na rynek UE. Taki zakaz w ocenie firmy mógłby zostać wprowadzony, gdyby zostały ujawnione nowe dowody naukowe uzasadniające zakaz.

Rzecznicy zakazu bronią się przywołując dane, z których wynika, że w Niemczech i Francji w ostatnich latach wymarło kilkadziesiąt tysięcy pszczelich rodzin w pasiekach. W wyginęło 200 tys. rojów w ciągu jednego roku. W miejscach, gdzie pszczoły wyginęły całkowicie aż trzy czwarte roślin pozostawało niezapylonych, a plony zmniejszyły się nawet o 40%.

Wyświetlono: 1463

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej