Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

PERN rozbudowuje magazyny biokomponentów

21.08.2020

PERN rozstrzygnął pierwsze postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych na biokomponenty, to jest na estry wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz bioetanol. W ten sposób spółka podejmuje działania, aby dostosować zdolności magazynowe i technologiczne baz paliw do bieżących potrzeb.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku PERN realizuje inwestycje umożliwiające klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Obowiązek NCW wynika z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i jest jednym z kilku instrumentów realizacji celu osiągnięcia 14% udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 r., wynikającego z Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Obejmuje on przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych – wyjaśnia PERN w komunikacie.

Dotychczas rozstrzygnięte postępowania przetargowe dotyczą rozbudowy magazynów estrów o łącznej pojemności 2,8 tys. m3 w pięciu lokalizacjach: w Bazach Paliw w Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Małaszewiczach oraz pojemności na bioetanol o 300 m3 w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej. Ponadto w ramach realizacji zadań w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej klientom zostanie udostępniona możliwość transportu biokomponentów transportem kolejowym jako alternatywa do obecnie funkcjonującego transportu samochodowego. Dodatkowo trzy linie nalewcze frontu autocysternowego w Bazie Paliw w Małaszewiczach zostaną wyposażone w instalacje do dozowania estrów.

Ponadto trwają postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych do magazynowania estrów w Bazach Paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Rejowcu.

Wyświetlono: 997

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej