Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

PERN: plan inwestycyjny na 2020 r.

19.12.2019

PERN przedstawił swój plan inwestycyjny na 2020 roku. Budżet zadań, które Grupa wykona opiewa na ponad miliard złotych.

Rozbudowa Terminala Naftowego w Gdańsku, rozbudowa nowych pojemności na paliwa i budowa rurociągu Boronów – Trzebinia to największe pozycje w planie inwestycji Grupy PERN na 2020 r. Przyjęty plan inwestycyjny jest wyższy o 110% niż prognozowana realizacja w 2019 roku i czterokrotnie wyższy niż inwestycje zrealizowane w 2018 roku.

Jednocześnie PERN podsumował swoje działania w roku 2019. Władze firmy przyznały, że kończący się rok oznaczał skuteczną rozbudowę surowcowych parków zbiornikowych. W minionych 12 miesiącach trwały intensywne prace na placach budów nowych zbiorników na ropę w Terminalu Naftowym w Gdańsku oraz w Bazie Gdańsk. Zbiorniki w Bazie Gdańsk przeszły już próby hydrostatyczne – na pierwszym zbiorniku dobiegają końca prace malarskie, obejmujące zabezpieczenie antykorozyjne, natomiast drugi jest w trakcie tego procesu. Zgodnie z planem zbiorniki w Bazie Gdańsk trafią do eksploatacji pod koniec pierwszej połowy 2020 roku, a zbiorniki w TNG jesienią 2020 roku.

W 2019 roku PERN zakończył także postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych dotyczące budowy rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na trasie Płock–Gdańsk. Ta arteria, wraz z nowymi zbiornikami na ropę w Gdańsku, umożliwi Polsce pełną dywersyfikację dostaw ropy naftowej. Jednocześnie w toku są uzgodnienia dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla rurociągu produktowego z Boronowa do Trzebini, który poprawi dostępność paliw w Aglomeracji Śląskiej. W 2020 roku PERN zgodnie z planem zamierza rozpocząć budowę tej magistrali.

- Infrastruktura, którą dziś budujemy, tworzy podwaliny pod trwałe bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju w zakresie ropy i paliw. Incydent z zanieczyszczoną ropą, która trafiła w pierwszej połowie roku do rurociągu „Przyjaźń”, potwierdził, że tego typu sytuacje nie są jedynie teorią, ale mogą zdarzyć się faktycznie. Polski system logistyki ropy i paliw poradził sobie dobrze z tym wyzwaniem, dlatego jego rozbudowa pozwoli nie tylko jeszcze lepiej zabezpieczyć nas w przyszłości, ale także zagwarantować maksymalną elastyczność operacyjną – powiedział Igor Wasilewski, prezes PERN

PERN realizuje także drugi etap budowy zbiorników na paliwa: już teraz powstaje zbiornik o pojemności 32 tys. m³ w bazie paliw w Koluszkach. Zostały zawarte umowy z wykonawcami zbiorników w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. W przypadku dwóch zbiorników dla bazy w Dębogórzu trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. PERN planuje zakończenie tego etapu rozbudowy pojemności w połowie 2021 roku.

Jednak budowa nowych pojemności to tylko część działań związanych z bazami paliw. Spółka koncentruje się na poprawie jakości i przyspieszeniu obsługi klientów. W tym celu inwestuje w modernizację obsługi autocystern oraz cystern kolejowych, a także w ponosi nakłady w automatykę. To pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie procesami technologicznymi. Wydatki na ten cel w tym i przyszłym roku sięgną łącznie 90 mln zł.

PERN w okresie dwóch najbliższych lat zamierza zainwestować także 20 mln zł w obszar dotyczący ochrony środowiska na terenie baz paliw. Do najważniejszych zagadnień należy m.in. modernizacja istniejących instalacji odzysku par benzyn, które redukują emisję oparów paliwa w postaci gazowej do atmosfery.

PERN w 2020 roku poza projektami dotyczącymi megainwestycji zamierza zrealizować także szereg projektów inwestycyjno-modernizacyjnych o wartości 350 mln zł. Jednocześnie 2020 rok – podobnie jak rok 2019 – będzie okresem zwiększonych wydatków na remonty istniejących już zbiorników, rurociągów przesyłowych i infrastruktury kolejowej.

Wyświetlono: 2425

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej