Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PERN kupił akcje PKN Orlen

20.01.2017

PERN staje się udziałowcem PKN Orlen. Ministerstwo Energii poinformowało o nabyciu przez lidera polskiej logistyki naftowej 4,9% akcji koncernu petrochemicznego. W ocenie resortu, działanie to wpisuje się w politykę zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

PERN zakupił 20 949 506 sztuk akcji w PKN Orlen, uzyskując przez to 4,9% udziału w kapitale akcyjnym koncernu. Wydatkował na ten cel 1,5 mld zł. Decyzja ta wychodzi naprzeciwko zapisom nowej strategii PERN na lata 2016 – 2020, która zakładała zaangażowanie tej firmy w proces konsolidacji aktywów paliwowo - energetycznych. Za sprawą tej transakcji kapitałowej PERN realizować ma zatem interes właściciela, czyli Skarbu Państwa, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w segmencie logistyki surowcowo - paliwowej. PERN uzyska teraz rozszerzony dostęp do informacji o planach kluczowych przedsięwzięć biznesowych PKN Orlen oraz wpływ na ich realizację. Usprawni to realizację strategii państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Ministerstwo Energii przyznało, iż decydując się na nabycie akcji PKN Orlen, PERN wziął pod uwagę dwa główne aspekty swojej działalności. Po pierwsze, przesłankę wynikającą z kodeksu spółek handlowych, traktującą podmiot jako spółkę kapitałową, której głównym celem jest podnoszenie wartości firmy i grupy kapitałowej, co w konsekwencji prowadzi do wypłaty dywidendy do właściciela. Po drugie, aspekt zapewniający wypełnienie zadań dotyczących strategicznego charakteru przedsiębiorstwa w zakresie szeroko rozumianego rynku energetycznego. Zarząd, podejmując decyzję o przeprowadzeniu transakcji nabycia aktywów, dał właścicielowi dużo większą elastyczność w zakresie uczestnictwa na WZA PKN Orlen, co dla wiodącego akcjonariusza jest cennym narzędziem przy konstruowaniu polityki energetycznej w zakresie rozwoju, bezpieczeństwa oraz relacji z akcjonariuszami na rynku kapitałowym.

PERN S.A. to Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzi oprócz PERN S.A. pięć spółek zależnych: OLPP, Naftoport, CDRiA, Petromor oraz Siarkopol Gdańsk. Łącznie Grupa posiada ponad 3 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 34 mln ton ropy naftowej na rok. Prowadzi działalność w zakresie transportu, przeładunku i magazynowania ropy naftowej, przeładunku, blendowania paliw oraz badania laboratoryjnego produktów naftowych. Jest spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Została utworzona w 1959 r., aby transportować ropę ze Wschodu do Polski. Bezpośrednio zarządza siecią ponad 1,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych. Niezwykle ważną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju usługą realizowaną przez PERN jest magazynowanie ropy naftowej. Spółka posiada trzy bazy magazynowe: w Adamowie, Płocku oraz w Gdańsku, wyposażone w zbiorniki o pojemności od 32 tys. do 100 tys. m3.

Wyświetlono: 771

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej