Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Permedia przygotowuje się do ważnej inwestycji

08.01.2018

Spółka Permedia przygotowuje się do uruchomienia produkcji innowacyjnej grupy produktowej o nazwie handlowej Plastomix.

Zakłady Chemiczne Permedia z siedzibą w Lublinie to jeden z wiodących polskich producentów środków barwiących. Spółka jest w trakcie przygotowania projektu polegającego na wdrożeniu nowoczesnej grupy produktowej, będącej synergicznym połączeniem trzech środków pomocniczych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, tj. wypełniacza kredowego, absorbera wilgoci i środka koloryzującego. Wdrożenie jest wynikiem własnych prac badawczo – rozwojowych prowadzonych od listopada 2015 r. do lipca 2016 r. Zrealizowane prace polegały na opracowaniu nowej grupy produktowej oraz określeniu jej parametrów fizykochemicznych i porównaniu ich do podobnych produktów występujących na rynku. Badania dotyczyły także możliwości aplikacji na rynku i odnosiły się do sprawdzenia użyteczności i korzyści wynikających z ich zastosowania.

Jak informują przedstawiciele Permedii, dzięki połączeniu wypełniacza kredowego, absorbera wilgoci i środka koloryzującego nowa linia produktowa pozwoli zoptymalizować procesy produkcyjne poprzez zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na urządzenia dozujące, a także poprzez oszczędność energii (energia niezbędna do suszenia materiałów przed produkcją, energia niezbędna do uplastycznienia tworzywa) oraz poprzez wyeliminowanie błędów związanych z naważaniem.

Dodatkową zaletą nowego produktu są efekty proekologiczne w postaci wyeliminowania wydzielania chlorowodoru powstającego przy przetwórstwie polichlorku winylu i przeciwdziałanie degradacyjnej hydrolizie poliestrów, czyli rozpadowi poliestrów na surowce, z których zostały stworzone.

Finalizacja projektu nastąpić ma z końcem lutego bieżącego roku.

Wyświetlono: 1172

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej