Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PCC Rokita: wymagająca sytuacja w biznesie chlorowym

26.11.2019

Grupa PCC Rokita podsumowała sytuację rynkową w obszarach związanych z chlorem, ługiem sodowym, sodą kaustyczną.

Od początku tego roku we wszystkich tych segmentach utrzymują się, mimo odnotowanych spadków, stosunkowo wysokie ceny produktów, głównie ługu sodowego.

Jednocześnie też w przypadku ługu sodowego spółka PCC Rokita zwiększyła wolumen jego sprzedaży o 12%, w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy roku ubiegłego. W tym samym okresie średnia cena sprzedaży ługu spadła o około 11%, głównie ze względu na zwiększoną podaż produktu na rynku. Ze względu na mniejszy poziom spadków cen ługu sodowego niż cen sody kaustycznej, sprzedaż ługu sodowego koncentrowała się na rynku krajowym i na rynkach sąsiadujących.

Na rynku sody kaustycznej w dalszym ciągu mamy do czynienia ze spadkiem cen zapoczątkowanym przez takie działania podjęte przez przedsiębiorstwa z Chin i Indii. W związku z sytuacją, przede wszystkim na rynkach zamorskich, gdzie jest lokowana soda kaustyczna, w minionym okresie średnia cena sody kaustycznej spadła o ok. 23% w porównaniu do średniej ceny sprzedaży w analogicznym okresie 2018 roku. W przypadku PCC rokita zwiększona obecność u klientów na rynkach zamorskich, głównie w Ameryce Południowej i Afryce oraz zwiększone zdolności produkcyjne pozwoliły uzyskać wolumen sprzedaży większy o około 9,5% od poziomu w analogicznym okresie zeszłego roku.

W odniesieniu do chloru w okresie od stycznia do końca września br., w związku ze stopniowym zwiększaniem zdolności produkcyjnych, spółka z Brzegu dolnego wyprodukowała o około 8,5% więcej chloru niż przed rokiem. Dodatkowo intensyfikacja sprzedaży chloru do klientów zewnętrznych zaowocowała wzrostem sprzedaży o ponad 24% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.

Celem Grupy PCC Rokita jest jednak przede wszystkim wewnętrzne zbilansowanie konsumpcji chloru, w związku z tym prowadzi ona szereg analiz w kierunku możliwości jego zagospodarowania. Cel ten osiąga poprzez zwiększanie produkcji w wytwórniach Kompleksu Chloru, jak również przez zwiększanie dostaw do Kompleksu Chemii Fosforu oraz do spółki PCC MCAA. Jednocześnie Grupa dąży do utrzymania współpracy z dotychczasowymi cysternowymi odbiorcami chloru oraz do pozyskania nowych, długoterminowych kontrahentów celem dywersyfikacji sprzedaży. Ze względu na wysoką marżę, Grupa PCC Rokita podejmuje również działania w kierunku intensyfikowania sprzedaży chloru w małych opakowaniach.

Wyświetlono: 493

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej