Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PCC Rokita: rok 2019 był wymagający

24.03.2020

W 2019 r. Grupa Kapitałowa PCC Rokita wypracowała przychody na poziomie 1,491 mld zł, co oznacza wzrost o 0,1% względem roku wcześniejszego. Zysk netto sięgnął kwoty 93,29 mln zł i był znacząco niższy niż w 2018 r., kiedy to wyniósł 226,7 mln zł.

Jak tłumaczą władze PCC rokita, na niższy poziom zysku netto wpłynął słabszy wynik na działalności operacyjnej w związku z obniżeniem cen alkaliów, pogorszeniem koniunktury w segmencie Poliuretany oraz wyższą amortyzacją. Poza tymi czynnikami nastąpił również wzrost kosztów finansowych oraz wzrost poziomu bieżącego podatku dochodowego.

Największy udział w przychodach PCC Rokita miał segment Poliretany (46%) oraz segment Chloropochodne (37%).

Niemniej segment produkcyjny Poliuretany wciąż zmagał się z niskim popytem na poliole polieterowe, w szczególności w obszarze pianek elastycznych. Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżony popyt na te poliole była zmniejszona konsumpcja piany elastycznej do materacy, do produkcji której poliole są głównym surowcem.

W ocenie spółki, cały 2019 r. charakteryzował się agresywną polityką konkurencji, m.in. w związku z intensywnym napływem towarów z kompleksu Sadara Chemical Company z Arabii Saudyjskiej oraz od innych producentów z Azji. Ponadto na rynku spadło zapotrzebowania na poliole ze strony przemysłu motoryzacyjnego, co także wpłynęło na ich zwiększoną dostępność. Segment odnotował niskie ceny i marże na swoje produkty standardowe. Pomimo niekorzystnych warunków, segment Poliuretany kontynuował rozwój sprzedaży polioli poliestrowych, co pozwoliło wypracować wyższy o około 6,8% wolumen sprzedaży zewnętrznej w stosunku do 2018 r. Pomimo wysokich cen surowców, zwłaszcza w pierwszej połowie 2019 roku, przy jednoczesnej stagnacji lub wręcz obniżkach cen sprzedaży polioli, zysk EBITDA segmentu wzrósł o ok. 11,5% wobec roku 2018.

W segmencie Chloropochodne Grupa PCC Rokita zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży zewnętrznej o 4,9%. Wpływ na uzyskane wyniki miał jednak głównie 14,5% spadek średniej ceny ługu sodowego oraz 24,8% spadek średniej ceny sody kaustycznej w stosunku do roku 2018. Grupa optymalizowała proporcje pomiędzy oferowanym ługiem sodowym i sodą kaustyczną, co pozwoliło na płynne dostosowanie się do potrzeb rynku i 9,8% wzrost wolumenu sprzedaży ługu sodowego względem roku wcześniejszego. Segment Chloropochodne zamknął rok zyskiem EBITDA w kwocie 202,7 mln zł, niższym o 25% wobec 2018 r.

Jednocześnie Grupa uzyskała w minionym roku zwiększenie udziału w rynku produktów opartych na fosforze, jak i dodatków do przemysłu budowlanego. W porównaniu do roku wcześniejszego zwiększono wolumen oraz przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych, odpowiednio o 5,1% i 6%.

- W trakcie minionego roku działalności Grupy towarzyszyły wyzwania ze strony wymagających warunków rynkowych. Odczuwalne spowolnienie gospodarcze dotknęło spółkę w strategicznych obszarach działalności. Spadki odnotowały zarówno skonsolidowany zysk EBITDA, który wyniósł 287,2 mln zł i był niższy o blisko 16% w stosunku do okresu porównawczego oraz zysk netto Grupy, który spadł o blisko 59%. Wpływ na wyniki miały głównie spadające ceny alkaliów i wciąż wymagająca sytuacja na rynku polioli. Strategicznym aspektem działalności Grupy PCC Rokita jest realizacja inwestycji. Jednymi z ważniejszych wydarzeń minionego roku była eliminacja wąskich gardeł procesu produkcji elektrolizy membranowej oraz kontynuacja budowy instalacji pilotażowej do produkcji fosforanów i fosforynów. Uruchomiono również instalację pilotażową do polioli polieterowych, pozwalającą na przenoszenie produkcji nowych wyrobów ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej. Trzeba mieć również na uwadze, iż w ostatnim okresie istotnie wzrosły ceny energii elektrycznej, stanowiącej kluczowy składnik kosztu wytworzenia produktów chemicznych – stwierdził Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.

Wyświetlono: 208

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej