Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PCC Rokita: priorytetem wzrost sprzedaży produktów specjalistycznych

15.03.2018

Wzrost sprzedaży produktów specjalistycznych to główne założenie strategii rozwojowej PCC Rokita na najbliższe lata.

Firma poinformowała, że zamierza budować swoją wartość poprzez zwiększanie poziomu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, przy równoległej dywersyfikacji portfela o specjalistyczne, wysokomarżowe produkty, jak i wzrost udziału tych produktów w ogólnej sprzedaży. Cel ten zamierza osiągnąć poprzez rozwijanie mocy produkcyjnych swoich wytwórni, budowę nowych instalacji, a także badania i rozwój w obszarze specjalistycznych produktów oraz ich aplikacji.

To zwiększanie udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych w sprzedaży następować ma w szczególności w segmencie Poliuretany. Jeszcze w 2008 r. sprzedaż produktów specjalistycznych z grupy polioli, które wchodzą w skład firmowego segmentu Poliuretany, sięgała wolumenowo ok. 10 tys. ton. Poziom 20 tys. przekroczono w 2010 r. W 2012 r. padła bariera 30 tys. ton. W 2014 r. było to już 40 tys. ton. Na koniec 2017 r. sprzedaż specjalistycznych wyrobów z grupy polioli notowana była na poziomie ok. 53 tys. ton. O ile w 2010 r. udział wyrobów specjalistycznych sięgał ok. 21% w ogólnej strukturze sprzedaży Grupy PCC Rokita, tak w tej chwili jest to już ok. 66%.

Z wyliczeń Grupy wynika, że wielkość rynku polioli polieterowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce wynosi obecnie ponad 2 mln ton rocznie. Grupa PCC Rokita, produkując ok. 80 tys. ton polioli rocznie, ma udział w niecałych 5% rynku, przy czym w ostatnich 10 latach znacząco wzmocniła spółka swoją pozycję, potrajając zdolności produkcyjne oraz rozbudowując pion badawczo-rozwojowy i w sposób zasadniczy zmieniając portfolio swojej produkcji.

Największym segmentem zużywającym poliole polieterowe są pianki elastyczne, które konsumują ok. 66% całości produkcji.  W Europie na produkcję pianek elastycznych idzie rocznie ok. 0,9-1 mln ton polioli.

Wyświetlono: 454

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej