Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PCC Rokita: porównywalne przychody i niższy zysk

09.09.2019

W pierwszej połowie 2019 roku Grupa Kapitałowa PCC Rokita uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 734,44 mln zł, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu 2018 r. o 1,8%. Zysk netto wyniósł 41,8 mln zł i zmniejszył się z poziomu 108,1 mln zł.

Na niższy poziom zysku netto wpłynął gorszy wynik na działalności operacyjnej w związku z obniżeniem cen alkaliów, pogorszeniem koniunktury w segmencie Poliuretany oraz wyższą amortyzacją. Poza tymi czynnikami nastąpił również wzrost kosztów finansowych oraz wzrost poziomu bieżącego podatku dochodowego. W okresie porównawczym podatek dochodowy był na niższym poziomie w związku z korzystaniem ze zwolnienia strefowego z podatku dochodowego przez spółkę PCC Rokita.

Największy udział w wynikach Grupy PCC Rokita za pierwsze półrocze 2019 r. miał segment Chloropochodne, który zakończył ten okres zyskiem EBITDA w kwocie 101,5 mln zł, niższym o ponad 11% wobec pierwszego półrocza ubiegłego roku. Wolumenowo segment osiągnął 5% wzrostu względem okresu porównawczego. Było to efektem zarówno wysokiego popytu na alkalia, jak i zapotrzebowania na chlor. Jednocześnie wpływ na uzyskane wyniki miał również 5% spadek średniej ceny ługu sodowego oraz 19% spadek średniej ceny sody kaustycznej w porównaniu do pierwszej połowy roku ubiegłego. Ponadto optymalizacja proporcji pomiędzy oferowanym ługiem sodowym i sodą kaustyczną pozwoliła na płynne dostosowanie się do potrzeb rynku i 12% wzrost wolumenu sprzedaży ługu sodowego.

Także segment Poliuretany odnotował niższe wyniki w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Były one efektem przede wszystkim niskiego popytu na poliole polieterowe, w szczególności w obszarze pianek elastycznych. Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżony popyt na te poliole była zmniejszona konsumpcja piany elastycznej do materacy, do produkcji której poliole są głównym surowcem. Pierwsze półrocze 2019 r. charakteryzowało się także agresywną polityką konkurencji PCC Rokita, m.in. w związku z intensywnym napływem towarów z kompleksu Sadara Chemical Company z Arabii Saudyjskiej. Ponadto na rynku spadło zapotrzebowania na poliole ze strony przemysłu motoryzacyjnego, co także wpłynęło na ich zwiększoną dostępność. Segment odnotował niskie ceny i marże na swoje produkty standardowe. Pomimo tych bardzo niekorzystnych warunków kontynuował wzrost sprzedaży polioli poliestrowych, jednakże ze względu na niższą sprzedaż w obszarze polioli polieterowych wypracował niższy o około 3% wolumen sprzedaży.

Wyświetlono: 276

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej