Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PCC Rokita poprawia wyniki finansowe

13.11.2017
PCC Rokita poprawia wyniki finansowe

Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto to dorobek PCC Rokita po trzech kwartałach tego roku.

Spółka z Brzegu Dolnego osiągnęła w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. przychody ze sprzedaży w kwocie 867,12 mln zł, co oznacza wzrost o 15% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 109,64 mln zł, co jest zwyżką o 18,5%.

Firma przyznaje, że na wzrost wyników trzech kwartałów 2017 r. miały wpływ przede wszystkim wysokie marże w segmencie Chloropochodne. Ze względu na znaczącą integrację pionową, realizacja tak wysokich marż nie byłaby jednak możliwa bez wsparcia w postaci wysokiego zapotrzebowania na chlor innych instalacji, bezpośrednio bądź pośrednio go zużywających. Ponadto segment ten w prezentowanym okresie odnotował dalsze wzrosty cen sprzedaży chloroalkaliów oraz większy o 10% wolumen sprzedaży wobec dziewięciu miesięcy roku ubiegłego. W trzecim kwartale roku kontynuowano strategię optymalizacji portfolio w segmencie Poliuretany, polegającą na zwiększeniu udziału w sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu udziału produktów masowych. W dziewięciu miesiącach 2017 r. wolumen sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych wzrósł o 7,5% wobec analogicznego okresu roku 2016. Udział w portfolio produktów specjalistycznych wzrósł z 62% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. do 66% w analogicznym okresie bieżącego roku.

W trzecim kwartale bieżącego roku ceny polioli utrzymały zbliżony wysoki poziom do tych realizowanych kwartał wcześniej. Jednak istotne wzrosty cen surowców, które nie mogły zostać w pełni skompensowane adekwatnymi wzrostami cen produktów skutkowały minimalnym spadkiem marży EBITDA segmentu Poliuretany.

Pomimo nadal ograniczonej dostępności TDI (drugiego po poliolach kluczowego surowca do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych) segment odnotował wzrost wolumenu sprzedaży ogółem o 1,9%. Wynikało to głównie z wysokiego popytu na niektóre rodzaje polioli w związku z niższą ich podażą na rynku EMEA (Europa, Bliski Wschód oraz Afryka).

W analizowanym okresie Grupa PCC Rokita realizowała kolejne etapy rozwojowych inwestycji. W segmencie Poliuretany nowy ciąg polioli polieterowych do produkcji półproduktów osiągnął pełną zdolność produkcyjną. Dodatkowo dzięki uruchomieniu instalacji do produkcji polioli poliestrowych produkty z tej nowej grupy są już obecnie dostępne dla klientów. Regularna produkcja na nowych liniach i instalacjach docelowo wpłynąć ma na zwiększenie mocy produkcyjnych wytwórni i wzbogacić ofertę produktową Grupy. Równolegle w segmencie Chloropochodne Grupa kontynuowała prace nad zwiększeniem mocy produkcyjnych nowoczesnej, ekologicznej instalacji elektrolizy membranowej oraz nad rozbudową instalacji tlenku propylenu

W ramach inwestycji zagranicznych, Grupa zwiększa zaangażowanie w Azji. Na początku bieżącego roku sfinalizowana została transakcja zakupu części udziałów spółki produkcyjnej IRPC Polyol w Tajlandii oraz zawarto umowę ze spółkami Grupy Petronas, mającą na celu rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.

Wyświetlono: 270

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej