Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PCC Rokita poprawia działalność w zakresie produkcji chloru

24.10.2019

W ciągu ostatnich kilku miesięcy spółka PCC Rokita zrealizowała zaawansowany program remontowy w swoim segmencie biznesowym odpowiedzialnym za produkcje chloru.

W trakcie postoju remontowego zostały m.in. rozbudowane węzły zatężania ługu sodowego oraz obróbki solanki. W efekcie podejmowanych działań, po wyeliminowaniu wąskich gardeł instalacji, nominalne zdolności produkcyjne wzrosły do zakładanego poziomu ok. 209 tys. ton/rok w przeliczeniu na chlor (ok. 230 tys. ton/rok w przeliczeniu na ług). Wzrost mocy produkcyjnych na elektrolizie przekłada się bowiem na dodatkowe ilości chloru i ługu sodowego.

- Zachowanie odpowiedniego bilansu produkcji i zużycia chloru jest zawsze kluczową kwestią dla określenia i maksymalizowania produkcji instalacji elektrolizy. Ze względu na panującą koniunkturę, PCC Rokita utrzymała proporcje sprzedaży w kierunku większego wolumenu ługu sodowego. Niemniej, ze względu na ciągły wzrost produkcji elektrolizy, spółka zrealizowała inwestycję umożliwiającą poprawę efektywności wykorzystania instalacji produkcji sody kaustycznej – poinformowała spółka.

Tylko w pierwszym półroczu 2019 r. wyprodukowane w ilości chloru były większe o 9%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku, w związku z optymalizacją produkcji skutkującą stopniowym zwiększaniem zdolności produkcyjnych. Dodatkowo intensyfikacja sprzedaży chloru do klientów zewnętrznych zaowocowała wzrostem sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku o ponad 29%. W dalszym ciągu celem PCC Rokita jest przede wszystkim wewnętrzne zbilansowanie konsumpcji chloru, w związku z czym prowadzi ona szereg analiz w kierunku możliwości jego zagospodarowania. Cel ten osiąga poprzez zwiększanie produkcji na pozostałych wytwórniach Kompleksu Chloru, jak również przez zwiększanie dostaw do Kompleksu Chemii Fosforu oraz do spółki PCC MCAA.

Wyświetlono: 1328

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej