Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PCC Rokita na plusie, ale nie tak dużym, jak rok temu

29.05.2020

W pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PCC Rokita wyniosły 374,4 mln zł i były niższe od tych z roku 2019, kiedy to sięgały 384,1 mln zł. Spadł także zysk netto: teraz jest to 16,04 mln zł, a w pierwszym kwartale 2019 r. było to 37,74 mln zł.

W ocenie władz PCC Rokita, na niższy poziom zysku netto wpłynął słabszy wynik na działalności operacyjnej, przede wszystkim w związku z obniżeniem cen alkaliów oraz wyższą amortyzacją. Dodatkowo wyniki obciążyła pandemia koronawirusa i gorsza koniunktura w Europie odnotowana jeszcze przed wybuchem pandemii.

Największy udział w rezultatach Grupy miał segment Chloropochodne, który pierwszy kwartał 2020 roku zamknął zyskiem EBITDA w kwocie 24,6 mln zł, niższym o 61,3% wobec analogicznego okresu 2019 r. Wpływ na uzyskane wyniki miał głównie spadek średniej ceny ługu sodowego o 30,7% oraz spadek średniej ceny sody kaustycznej o 28,7% w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Grupa optymalizowała proporcje pomiędzy oferowanym ługiem sodowym i sodą kaustyczną, co pozwoliło jej na płynne dostosowanie się do potrzeb rynku i wzrost wolumenu sprzedaży sody kaustycznej o 27%. Obserwowane od dłuższego czasu spadki cen alkaliów zostały przerwane i aktualnie odnotowywane są stopniowo tendencje wzrostowe.

Kolejny segment produkcyjny, czyli Poliuretany, wciąż zmagał się z niskim popytem na poliole polieterowe, w szczególności w obszarze pianek elastycznych. Słaby popyt na rynku w pierwszych miesiącach tego roku był ograniczany przez styczniową eksplozję zakładów firmy IQOXE w hiszpańskiej Tarragonie. Wybuch ten doprowadził do obniżenie dostępności polioli na rynku. Natomiast wpływ sytuacji związanej z COVID-19 zaczął być zauważalny pod koniec kwartału. Obniżony popyt, w szczególności ze strony branży meblarskiej, zaczął powoli przekładać się na wyniki segmentu. Niemniej w pierwszym kwartale roku wyniki te wzrosły głównie ze względu na wysoki kurs euro, w której to walucie realizowana jest sprzedaż polioli polieterowych. Segment Poliuretany odnotował niskie ceny i marże na swoje produkty standardowe. Pomimo niekorzystnych warunków kontynuował rozwój sprzedaży polioli poliestrowych. Zysk EBITDA segmentu wzrósł o 3,7 mln zł wobec pierwszego kwartału 2019 r. Segment wypracował wyższy o około 11,5% wolumen sprzedaży zewnętrznej.

Na wyniki Grupy Kapitałowej PCC rokita dodatni wpływ w wysokości 8,7 mln zł miała także sprzedaż certyfikatów uprawnień do emisji CO2.

To co cieszy firmę w kontekście przyszłości to fakt, że potencjalnie najbardziej narażony na skutki pandemii koronawirusa segment Poliuretany zaczął już notować stopniowy wzrost zamówień przy równoczesnej obserwowanej poprawie nastrojów na rynku poliuretanów.

Wyświetlono: 572

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej