Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PCC Rokita: mocna pozycja na rynku chloru i poliuretanów

09.03.2018
PCC Rokita: mocna pozycja na rynku chloru i poliuretanów

Bardzo udany rok 2017 ma za sobą Grupa PCC Rokita. Dokonała ona właśnie podsumowania swoich ubiegłorocznych osiągnięć. Przychody Grupy wyniosły 1,285 mld zł, podczas gdy w roku 2016 było to mniej, bo 1,107 mld zł. Zysk netto osiągnął poziom 182,3 mln zł (w 2016 r. zysk sięgał 202,7 mln zł).

- Na rezultaty roku 2016 w dużym stopniu miały wpływ czynniki jednorazowe, uwzględnione w pozostałej działalności operacyjnej. Eliminując zmiany zysku na pozostałej działalności operacyjnej, Grupa wykazałaby za 2017 r. wzrost zysku netto o blisko 18%. Porównując natomiast zysk netto roku 2017 do roku 2013, prezentowanego podczas debiutu giełdowego, zysk ten osiągnął ponad 300% wzrost w ciągu czterech lat notowań akcji – powiedział Wiesław Klimkowski, prezes Grupy PCC Rokita.

W 2017 r. Grupa PCC Rokita osiągnęła rekordowe wyniki z działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych, jakimi są Chloropochodne i Poliuretany.

W segmencie Chloropochodne przychody ze sprzedaży wyniosły 233,59 mln zł i były o 19,6% wyższe niż w roku wcześniejszym. Wpływ na to miała przede wszystkim sytuacja rynkowa i wysokie marże. Segment zakończył rok z rekordowym zyskiem EBITDA na poziomie 152,1 mln zł, wyższym o 44,6 mln zł (41,5%) niż w roku 2016. Ze względu na znaczącą integrację pionową, realizacja tak wysokich marż nie byłaby możliwa bez wsparcia innych instalacji w postaci wysokiego zapotrzebowania na chlor, bezpośrednio bądź pośrednio go zużywających. Segment osiągnął 12% wzrost wolumenu względem okresu poprzedzającego. Było to wynikiem zarówno zwiększonego popytu na alkalia, jak i wysokiego zapotrzebowania na chlor.

Jedną z przyczyn wzrostu cen chloroalkaliów oraz zwiększonego popytu na tę grupę produktów w 2017 r. była sytuacja na rynku chińskim. Chińscy producenci sody kaustycznej byli zmuszeni do ograniczenia swojej produkcji w związku z wprowadzonymi restrykcjami w wyniku zaostrzonych norm w zakresie ochrony środowiska. Mniejsza podaż sody kaustycznej w Chinach skutkowała wzrostem cen tego produktu nie tylko na rynku lokalnym, ale i na całym świecie.

Grupa PCC Rokita, podążając za trendami cenowymi dla sody kaustycznej w formie stałej, zwiększała w 2017 r. produkcję sody płatkowanej, kosztem sprzedaży ługu sodowego. Kolejnym czynnikiem mającym istotny wpływ na europejski rynek alkaliów były wymogi prawne nakładające na producentów chloru konieczność zmiany technologii produkcji na bardziej ekologiczną metodę membranową do końca 2017 r. Grupa PCC Rokita dokonała tej konwersji dużo wcześniej, bo w 2015 r. Dzięki temu spółka ma możliwość intensyfikacji sprzedaży na rynkach, na których producenci zrezygnowali z konwersji i zatrzymali produkcję chloru, bądź są w trakcie procesu przełączenia na technologię membranową.

Segment Poliuretany zanotował sprzedaż w kwocie 662,6 mln zł, tj. o 14,4% więcej niż w 2016 r. Zysk EBITDA był wyższy o 12,6 mln zł (22,3%) w stosunku do 2016 r. Był to efekt kontynuowanej strategii optymalizacji portfolio poprzez zwiększanie udziałów sprzedaży produktów specjalistycznych o wyższych marżach, z ok. 64% w 2016 r. do ok. 68% w roku 2017. Odnotowano też znaczący wzrost wartości sprzedanych produktów względem 2016 r. w wyniku przełożenia wzrostu cen bazowych surowców na ceny wyrobów gotowych.

Pomimo obniżonego popytu na poliole w związku z ograniczoną dostępnością TDI na rynku (drugiego po poliolach kluczowego surowca do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych), segment Poliuretany osiągnął wyższy o 2,2% wolumen sprzedaży ogółem względem roku 2016. Ponadto sytuacja na rynku polioli w drugiej połowie 2017 r. charakteryzowała się zwiększoną aktywnością konkurentów ze względu na informację, że największy kompleks chemiczny na świecie, Sadara w Arabii Saudyjskiej, uruchomił częściowo produkcję na instalacjach tlenku propylenu i polioli.

Wyświetlono: 1297

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej