Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

PCC Intermodal rozbudowuje terminale intermodalne

19.11.2014

PCC Intermodal i Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały porozumienie o współpracy w zakresie finansowania rozbudowy terminali intermodalnych w ramach programu: Inwestycje Polskie.

PCC Intermodal i Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały porozumienie o współpracy w zakresie finansowania rozbudowy terminali intermodalnych w ramach programu: Inwestycje Polskie.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną inwestycje rozbudowy i modernizacji terminali przeładunkowych objętych siecią regularnych połączeń intermodalnych PCC Intermodal. Zgodnie z przyjętą praktyką współfinansowany przez Program Inwestycje Polskie projekt zostanie zrealizowany przez powołaną w tym celu Spółkę Specjalnego Przeznaczenia (SPV). Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 235 mln zł, z czego udział PIR wyniesie ok. 85 mln zł.

PCC Intermodal zarządza obecnie pęcioma terminalami (Kutno, Brzeg Dolny, Gliwice, Dębica oraz Frankfurt nad Odrą) służącymi m.in. do przewozu chemikaliów. Spółka, zgodnie z przyjętą strategią, realizuje plan budowy regularnej sieci codziennych połączeń intermodalnych pomiędzy najważniejszymi portami naszej części Europy i kluczowymi dla wymiany handlowej regionami w głębi lądu. Kolejne planowane przez nią inwestycje będą miały miejsce na ścianie wschodniej w północnej i południowej części kraju oraz na Pomorzu, gdzie powstanie Intermodal Container Yard.

Obecnie PCC Intermodal organizuje blisko 300 pociągów intermodalnych miesięcznie, obsługując na bazie dziennej transporty ładunków zjednostkowanych w korytarzach krajowych i międzynarodowych.

- Długofalowy rozwój transportu intermodalnego, jest możliwy wówczas, gdy sieć regularnych codziennych połączeń oparta jest o silne filary nowoczesnej infrastruktury. Infrastruktura, która determinuje optymalizację procesów transportowych mierzona jest w dwóch wymiarach: liniowym i punktowym. Procesy inwestycyjne, które mają miejsce zarówno na infrastrukturze liniowej, jak i rozbudowa nowoczesnych hubów przeładunkowych pozwoli spółce w sposób trwały i stabilny budować optymalne kosztowo łańcuchy dostaw – zapewniają przedstawiciele PCC Intermodal.

Inwestycje Polskie to państwowy program, którego celem jest zapewnienie finansowania rentownych projektów infrastrukturalnych istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki. Do tej pory w ramach programu podpisano 80 umów o wartości 19,4 mld zł.

PCC Intermodal to spółka, której działalność obejmuje organizację transportu ładunków w kontenerach w oparciu o rozkład regularnych połączeń kolejowych pomiędzy terminalami intermodalnymi oraz zsynchronizowanych z nimi przewozów samochodowych.

Wyświetlono: 1119

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej