Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

PCC Exol: systematyczna poprawa wyników

01.09.2016

Firma PCC Exol podsumowała pierwsze sześć miesięcy 2016 r. W działalności przedsiębiorstwa wiele się w tym czasie wydarzyło. Przeważały plusy.

W pierwszym półroczu tego roku spółka PCC Exol osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 265,9 mln zł, co jest wynikiem o 5,2% lepszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 12,4 mln zł, co było rekordem w historii firmy i rezultatem lepszym aż o 6,9 mln zł względem pierwszego półrocza 2015 r. W analizowanym okresie Grupa wypracowała ponadto istotny wzrost marży do poziomu 17,5% (wzrost o 2,6 p.p.). Znaczący wpływ na ten wynik miało obniżenie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, co było konsekwencją korzystnej sytuacji na rynku surowców oraz działań Grupy w zakresie optymalizacji polityki handlowej i zakupowej.

W porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży w grupie produktów do zastosowań przemysłowych oraz niewielki spadek przychodów ze sprzedaży produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach. Wyższy udziału produktów do zastosowań przemysłowych był konsekwencją rozwoju produktów do zastosowań specjalistycznych i dotyczył głównie środków niskopiennych, antypiennych i emulgatorów.

Łącznie, największy udział w strukturze przychodów Grupy PCC Exol miały surfaktanty do zastosowań w detergentach i kosmetykach. Wyniosły 117,6 mln zł (52,4% całości przychodów). Były jednak niższe o 3,2% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei wartość sprzedaży surfaktantów do zastosowań przemysłowych wyniosła 106,8 mln zł (47,6% całości przychodów) i była wyższa o 10,2% względem pierwszego półrocza 2015 r.

W czerwcu tego roku firma dokonała pierwszej w swojej historii oferty obligacji korporacyjnych. Wyemitowała 200 tys. czteroletnich obligacji o łącznej wartości 20 mln zł. Trafiły one do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez GPW. Jednocześnie PCC Exol stara się wprowadzać nowe, zaawansowane technicznie i technologicznie wyroby. Z racji tego otrzymała dofinansowanie na poziomie 2,5 mln zł na prace badawczo-rozwojowe projektu o łącznej wartości 4,2 mln zł. Wsparcie przyznane zostało przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem projektu są badania dotyczące opracowania innowacyjnych surfaktantów o unikalnej budowie i właściwościach aplikacyjnych, głównie polepszających krycie, odporność na szorowania oraz połysk farb i lakierów naszych klientów.

- Rekordowe wyniki finansowe wypracowaliśmy przede wszystkim ciągłemu rozwojowi głównie wyrobów do zastosowań przemysłowych, również dzięki pozyskiwaniu klientów w nowych obszarach działalności. Równolegle optymalizujemy działania w ramach polityki handlowej i zakupowej, dążąc do uzyskiwania jak najbardziej korzystnych cen głównych surowców. mówi Mirosław Siwirski, prezes zarządu PCC Exol. 

- Jeśli chodzi o emisję obligacji, to spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem, a prawie 60% redukcja potwierdziła właściwie obrany kierunek w dywersyfikowaniu źródeł finansowania działalności. Chcielibyśmy dołączyć do grona emitentów cyklicznie oferujących papiery dłużne na atrakcyjnych warunkach, również dla inwestorów indywidualnych - dodaje Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Exol. 

PCC Exol, z siedzibą w Brzegu Dolnym na Dolnym Śląsku, jest nie tylko liderem polskiego rynku surfaktantów, ale też wiodącym ich wytwórcą w Europie Środkowo - Wschodniej. Oferuje ponad 200 różnych produktów i kilkadziesiąt formulacji przemysłowych. Do grona odbiorców firmy należą międzynarodowe koncerny z branży detergentów, środków higieny osobistej i kosmetyków. W Brzegu Dolnym odbywa się produkcja anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, z kolei w Płocku powstają wyroby z grupy niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Wyświetlono: 1080

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej