Wiadomości - Przemysł detergentowy z kraju

PCC Exol stawia na rozwój produkcji specjalistycznej

28.11.2019

Spółka PCC Exol uzyskała w pierwszych trzech kwartałach tego roku przychody ze sprzedaży w kwocie 487,4 mln zł, co oznacza spadek względem tego samego okresu minionego roku o 2,3%. Zysk netto wyniósł 23,85 mln zł, podczas gdy przed rokiem sięgnął 16,39 mln zł.

W ocenie władz spółki, podkreślić należy, iż na osiągnięte przez nią wyniki pozytywnie wpłynęła sprzyjająca koniunktura rynkowa i ograniczona podaż na rynku surfaktantów, szczególnie w pierwszej połowie tego roku. Od kilku już lat PCC Exol konsekwentnie rozwija produkty do zastosowań przemysłowych, o specjalistycznych i często unikatowych właściwościach. W efekcie tego sprzedaż produktów w tej kategorii zwiększyła się po trzech kwartałach bieżącego roku o 17,7 mln zł, co stanowiło 9% wzrostu w stosunku do dziewięciu miesięcy ubiegłego roku. To z kolei przełożyło się na zwiększenie udziału surfaktantów do zastosowań przemysłowych w przychodach ze sprzedaży produktów, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym.

Z kolei sprzedaż produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach spadła o 41 mln zł, to jest o 19% w stosunku do trzech kwartałów 2018 r. Było to następstwem niższej o 8,1% ilości sprzedaży, jak i niższych cen sprzedaży produktów masowych, które to są silnie skorelowane z cenami surowców.

Firma informuje, iż osiągnięte rezultaty potwierdzają jej ukierunkowanie na rozwój produktów specjalistycznych, przeznaczonych do licznych branży i różnorodnych zastosowań. Konsekwentna realizacja strategii, polegająca na zmniejszeniu udziału masowych produktów niskomarżowych i zastępowaniu ich specjalistycznymi produktami wysokomarżowymi, pozwoliła zaś na poprawę marży brutto na sprzedaży z poziomu 14,6% do 17,6%. Wartościowo marża na sprzedaży wzrosła o 12,7 mln zł, to jest do poziomu 85,7 mln zł.

- Grupa PCC Exol prowadzi działalność na rynku, na którym z roku na rok rośnie popularność kosmetyków zawierających składniki pochodzenia naturalnego i łagodnie oddziaływujących na skórę. Stąd też podążając za trendami rynkowymi, obok produktów masowych, stale rozwijamy specjalistyczne surfaktanty pochodzenia naturalnego. Działalność grupy wspierają także realizowane inwestycje. W fazie rozruchu technologicznego jest inwestycja w budowę instalacji do produkcji glicynianów. Pozwoli ona na wzrost sprzedaży i wprowadzenie do oferty produktów, które znajdują zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu – stwierdził Mirosław Siwirski, prezes zarządu PCC Exol.

Wyświetlono: 1178

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej